Vogeleilanden in Lepelaarplassen nog dit jaar een aantrekkelijke rust- en broedplaats

Het Flevo-landschap start vanaf augustus samen met TAUW en Van Aalsburg met het herstel van de vogeleilanden in de Lepelaarplassen bij Almere. De eilanden worden met behulp van de natuur vergroot en verrijkt, waardoor ze een aantrekkelijke broed- en rustplaats vormen voor bijzondere vogelsoorten. De partijen hopen in november de werkzaamheden af te ronden.

16 juli 2021

Vogeleilanden

De vogeleilanden in de Grote plas van de Lepelaarplassen groeiden in vijftig jaar uit tot belangrijk rust- en broedgebied voor vogels. Middenin het moerasgebied zijn ze veilig voor roofdieren, waardoor verschillende vogelsoorten (zoals de lepelaar of kluut) regelmatig gebruikmaken van de eilanden. Weer en wind hebben de eilanden echter sterk geërodeerd, waardoor ze slechts een schamel restant zijn van wat ze ooit waren. Het Flevo-landschap, Van Aalsburg en TAUW brengen hier verandering in. Zij herstellen en verrijken de eilanden en maken daarmee de Lepelaarplassen nog aantrekkelijker voor bijzondere vogelsoorten. 

 

Innovatief bouwen met natuurlijke materialen

TAUW ontwikkelde een plan om de eilanden met behulp van natuurlijke materialen te vergroten tot 1950 vierkante meter, een vertienvoudiging van de huidige omvang. Specialisten bouwen constructies van materialen als wilgentenen, sisaldoek en touw vast aan de huidige eilandenrestanten. De benodigde grond halen ze uit de plas, waardoor diepere delen ontstaan. Langs de randen van de eilanden realiseren ze luwtes waar waterplanten groeien en vissen een schuilplek vinden. Jeroen Gmelig Meyling, projectleider bij TAUW: ‘Een bijzondere oplossing voor een bijzondere locatie. We zijn blij dat we de goede samenwerking in de intensieve voorbereiding nu kunnen doorzetten bij het realiseren van de twee natuureilanden. We kunnen niet wachten om buiten aan de slag te gaan.’

 

Strategische realisatie

Om de natuur zo min mogelijk te verstoren, is voor de uitvoering de periode augustus-november gekozen. Dan is het broedseizoen voorbij en is het werk gedaan voordat de eerste wintergasten weer arriveren. Eén van de eilanden krijgt na de vergroting een schelpenlaag. Hier zijn vogels als de kluut, bontbekplevier en visdief te verwachten als broedvogel. Het andere eiland wordt voorzien van wilgen, riet en andere waterplanten. Deze is daardoor in het voorjaar helemaal klaar voor de ontvangst van bijvoorbeeld de lepelaar, roerdomp, kiekendieven en kleine rietvogels.

 

Versterking natuurkwaliteit

Aannemer Dick van Aalsburg spreekt van een bijzonder project. ‘We beschermen eigenlijk natuur met natuur. Ambachtelijk werk, uitgevoerd door specialisten en met oer-Hollands, duurzaam materiaal.’ Dat leidt niet alleen tot vergroting van de eilanden, maar ook voor duurzame bescherming tegen erosie. Daarnaast verbetert ook de waterkwaliteit, waardoor er meer voedsel voor vogels en vissen beschikbaar komt. Ben Huisman, directeur van het Flevo-landschap: ‘Daarmee versterken we de natuurkwaliteit van Natura 2000-gebied, tevens één van de vier kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land.’

 

Meekijken met de ontwikkelingen?

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden? Bekijk de vorderingen dan vanuit vogelkijkhut Lepelaar, die te bereiken is vanaf het Trekvogelpad. Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, de uitvoering of de gebruikte technieken? Houd dan onze projectpagina en social media in de gaten.

Ga naar projectpagina

<foto van Jasper Pluim: De vogeleilanden zoals ze er nu bij liggen in de Lepelaarplassen, gezien vanuit de vogelkijkhut>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.