Volgende testfase voor Shoreliner in Haringvliet

Op 29 oktober 2020 is het door TAUW ontwikkelde innovatieve afvangsysteem voor zwerfafval, de Shoreliner, verplaatst van het Hollands Diep in Strijensas naar z’n tweede monitoringslocatie in het Haringvliet bij Numansdorp. De Shoreliner is onderdeel van een pilot in het kader van het programma Schoon Haringvliet dat moet voorkomen dat het Hollandsch Diep en het Haringvliet door plastic en ander zwerfafval vervuild raken.

05 november 2020

Inzet Shoreliner op drie testlocaties

Op 31 januari 2020 gaven gedeputeerde Adri Bom van de provincie Zuid-Holland en wethouder Paul Boogaard van gemeente Hoeksche Waard het startsein voor plaatsing van de Shoreliner naast de strekdam bij de ingang van de haven van Strijensas. De Shoreliner wordt hier ingezet om drijvend afval op te vangen voordat het op de oever aanspoelt. Onder invloed van stroming en wind wordt het afval via een geleider naar een opvangoog geleid, dat regelmatig wordt geleegd.

Tijdens de pilot - waarin de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, IVN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten samenwerken - worden in anderhalf jaar tijd drie testlocaties in het Haringvliet onderzocht. Doel van dit onderzoek is om ervaring met de Shoreliner op te doen, en inzichtelijk te krijgen hoeveel plastic zich in het water bevindt en op welke plek dit het makkelijks uit het watersysteem verwijderd kan worden.  

Storm- en hoogwaterbestendig

Op de eerste testlocatie, in de Strijensas, heeft de Shoreliner weinig plastic afgevangen. “Ik verwacht dan ook niet dat dit de definitieve plek van het afvangsysteem wordt”, vertelt TAUW-projectleider Remco Pikaar. “Wel lag de Shoreliner precies goed qua wind en windrichting, en heeft de installatie het behoorlijk voor zijn kiezen gehad. Na in totaal vijf officiële stormen - waarvan Ciara, Dennis en Francis de meest heftige waren - kunnen we officieel zeggen dat de Shoreliner stormbestendig is. Naast de stormen was ook de waterafvoer enorm, maar ook het hoge water heeft de Shoreliner prima doorstaan.”

Verder onderzoek

Op 29 oktober is de Shoreliner verplaatst naar de tweede testlocatie bij Numansdorp, waar het water wat minder diep en turbulent is. De TU Delft doet hier - in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met alle betrokken partijen - nader onderzoek naar stroming, wind en getijdenbeweging in het Haringvliet. Dit onderzoek helpt om de meest effectieve locatie voor de Shoreliner te bepalen. De uitkomsten worden volgend jaar gecombineerd met de hotspotkaart voor zwerfafval van Rijkswaterstaat en het onderzoek Schone Rivieren rondom het Haringvliet. Eén van deze hotspots waar zich veel zwerfafval op de oever bevindt, ligt in de buurt van Numansdorp waar de Shoreliner nu ligt.

De komende maanden wordt de werking van de Shoreliner op de nieuwe locatie nauwgezet gevolgd. Begin 2021 wordt de Shoreliner verplaatst naar een derde testlocatie bij de haven van Stellendam op Goeree-Overflakkee. De exacte locatie in Stellendam wordt mede bepaald aan de hand van de resultaten uit het onderzoek van de TU Delft.


Meer informatie over de Shoreliner >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.