Voortgang reductiedoelstellingen CO2-uitstoot

Tauw heeft zich in 2011 tot doel gesteld om de CO2-uitstoot de komende jaren te reduceren. De reductiedoelstellingen voor 2012 zijn al in 2011 bereikt. Tauw is op de goede weg om dit jaar het certificaat voor niveau 4 op de CO2-Prestatieladder binnen te halen.

Doel van Tauw is om de CO2-uitstoot van aardgas,  leaseauto's, elektra, ingekochte warmte, brandstof, zakelijk verkeer met privéauto’s, en brandstof van vliegreizen de komende jaren verder te reduceren, namelijk:

In 2012: 5 % ten opzichte van 2010
In 2013: 15 % ten opzichte van 2010
In 2014: 20 % ten opzichte van 2010

2011 laat duidelijk een minder hoge CO2-uitstoot zien ten opzichte van 2010. Dit komt voor een belangrijk deel omdat de WKK minder kWh heeft opgewekt en dus minder aardgas heeft verbruikt. Ook het zuiniger rijden met leaseauto's, een vergroening van het wagenpark en minder vluchten over kortere afstand hebben ertoe bijgedragen dat de reductiedoelstellingen voor 2012 al in 2011 zijn bereikt.

Voor 2012 zet Tauw verder in op het inkopen van groene stroom voor 2013 en energiebesparende verlichting.

Contact persoon: Manja Buijen