Waterbouwdag 2019: op weg naar een circulaire economie

Tauw presenteert zich niet alleen met een informatieve stand, maar draagt ook bij aan het inhoudelijke programma.

16 september 2019

16 september 2019, Deventer - Op donderdag 3 oktober 2019 vindt de Waterbouwdag plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Dé bijeenkomst waar opdrachtgevers, ingenieursbureaus, adviesbureaus, aannemers, studenten en (jonge) vakgenoten uit de waterbouwsector samenkomen en technologische innovaties, nieuwe projecten en recente ontwikkelingen delen. Het thema is dit jaar ‘Naar circulair bouwen in water’.

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot. Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, moet de bouwindustrie in 2050 maar liefst 77% minder CO2 uitstoten dan nu gebeurt.

Deze mondiale opgave heeft ook betrekking op de waterbouwsector. Hoe kunnen we invulling geven aan deze enorme opgave?

Stand: concrete voorbeelden

U bent van harte welkom in onze stand (nummer 18), waarin we ons advies- en ingenieursbureau vanuit drie invalshoeken presenteren, te weten:

 • Innovatiepartnership en aanbestedingen uit het HWBP (aan de hand van voorbeeldprojecten zoals Tender Dijkverbetering Sterke Lekdijk en Tender Dijkverbetering Gameren).
 • Circulariteit & duurzaamheid binnen waterbouwprojecten.
 • Het belang van de rol van young professionals binnen de sector.

College Tour & interview

Naast een informatieve stand draagt Tauw ook bij aan twee onderdelen van het dagprogramma, wat bol staat van kennisoverdracht.

 • Tijdens één van de parallelsessies in het middagprogramma (13:00 – 13:55 uur) verzorgt Tauw-collega Auke Terlouw, samen met Manon Harmsen van Rijkswaterstaat, een College Tour over de weg naar een circulaire economie in de watersector, waarbij ook onze CEO Henrike Branderhorst aan het woord komt.
 • In het plenaire middagprogramma komt Henrike wederom aan het woord: tussen 15:30 en 15:40 uur wordt zij samen met Carlos Mollet (Levvel; De combinatie Afsluitdijk) en Peter Struik (Rijkswaterstaat) geïnterviewd door Bas Jonkman en Stefan Aarninkhof over de Quick Wins van circulariteit in de waterbouw.

Tauw & waterbouw

Samen met Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten en aannemers werkt Tauw aan een Nederland dat ook in de toekomst droge voeten, voldoende/schoon (drink)water en een veilige leefomgeving heeft. Duurzame, kostenefficiënte en participatieve ontwerpen & adviezen, gekoppeld aan de nieuwste innovaties. Dit doen we op gebied van:

 • Waterveiligheid
 • Dijken en waterkeringen
 • Sluizen en Stuwen
 • Oppervlaktewater
 • Grondwater
 • Waterketen
 • Gemalen en Persleidingen
 • Strategie & beleid

Graag tot 3 oktober!

Meer informatie over de Waterbouwdag, het dagprogramma en aanmeldmogelijkheden vindt u op www.waterbouwdag.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?