Webinar ‘Van visie naar uitvoering in de warmtetransitie’ een groot succes

Op 25 januari 2022 organiseerde TAUW in samenwerking met Duurzaam Gebouwd het webinar ‘Van visie naar uitvoering: de volgende stap in de warmtetransitie’. Zo’n 40 deelnemers werden meegenomen in de ervaringen en aanpak van de gemeente De Fryske Marren, de gemeente Enschede, samenwerkingsverband Energie van Noordoost Twente en Natuur en Milieu Overijssel. Elk van hen zit in een andere fase van de warmtetransitie, wat het interessant maakte om van elkaar te leren en ervaringen te delen.

14 februari 2022

Wat ter sprake kwam tijdens het webinar

Gemeente De Fryske Marren

Het webinar ging van start met een presentatie van Hylke Hekkenberg, beleidsmedewerker duurzaamheid en milieu bij gemeente De Fryske Marren. Hij nam de deelnemers mee in hun aanpak, waarin bewonersinitiatieven centraal staan. De gemeente is na vaststelling van de Transitievisie Warmte direct aan de slag gegaan met een aantal onderzoeken. Deze onderzoeken zijn geïnitieerd door bewoners. Hylke zegt hierover het volgende:

“Elk initiatief is anders en flexibel opstellen is het sleutelwoord. Zo hoef ik bij het ene initiatief vrijwel niets te doen (lees: ik mag niets doen) en schrijf/organiseer ik bij het andere initiatief alles zelf.”

TAUW/gemeente Enschede

TAUW-adviseur Anno Drenth nam het woord namens de gemeente Enschede. Anno werkt samen met Jeroen Wolbrink, projectmanager bij gemeente Enschede, aan het aardgasvrij maken van de wijk Twekkelerveld en gaf toelichting op het betreffende project.

De gemeente is zichzelf daarbij aardig tegen gekomen. Ze zijn in eerste instantie vrij top-down aan de slag gegaan, wat veel weerstand opleverde bij de lokale bewoners. Als gevolg hiervan zijn ze nu van voren af aan opnieuw begonnen, waarbij de bewoners centraal staan.

Energie Noordoost Twente

Maike Steegink (programmamanager energietransitie) en Rogier Scholten (projectleider aardgasvrij De Thij) van Energie van Noordoost Twente - een samenwerkingsverband van vier gemeentes uit Noordoost Twente - gingen in op de Transitievisie Warmte die ze samen hebben opgesteld. Momenteel zijn ze aan de slag met zeven wijkuitvoeringsplannen.

Ze gaven aan al veel geleerd te hebben van de processen die ze hebben doorlopen, waarbij ze gemaakte keuzes regelmatig hebben moeten aanpassen. Zo zijn ze van een wijkoverstijgende naar een wijkgerichte aanpak gegaan, heeft de gemeente de participatie en communicatie overgenomen van externe adviesbureaus, hebben ze één plan opgesplitst (in deel A en B) en zijn ze van plangericht naar procesgericht overgestapt.

“Het opstellen van een wijkuitvoeringsplan vraagt om een flexibel proces en continu bijsturen.”


Dit werd ook door de andere deelnemers van het webinar beaamd.

Natuur en milieu Overijssel

Martijn Wubbolts, projectleider van Natuur en Milieu Overijssel, nam in zijn afsluitende presentatie de deelnemers mee in de theoretische achtergrond van participatie en communicatie. Hierbij ging hij  de diepte in over de vorm van participatie, van bijvoorbeeld inwoners in relatie tot de rol van het bestuur (bestuursstijlen). Martijn benadrukte:

“Wees je ervan bewust welke vorm van participatie en welke bestuursstijl je kiest en of deze goed bij elkaar passen.”


Dit verschilt namelijk per project en gebied. Er is geen beste of slechtste keuze. Wel vraagt de warmtetransitie om het meenemen van veel verschillende stakeholders.
 

Het resultaat: een succesvol webinar boordevol informatie

We kijken terug op een webinar met veel informatie, interactie en ruimte om lessons learned met elkaar te delen. Met dank aan de sprekers!

Het idee is om ieder jaar een soortgelijk webinar te organiseren om zo met elkaar in contact te blijven over ervaringen en om ontwikkelingen in de energietransitie met elkaar te bespreken. Wilt u hiervan op de hoogte worden gebracht? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

Whitepaper: het (Wijk)Uitvoeringsplan, de volgende stap in de Warmtetransitie (NIEUW)

In deze whitepaper gaan we in op diverse fasen en ‘ingrediënten’ die onmisbaar zijn om te komen tot een goed Uitvoeringsplan: een integraal Uitvoeringsplan waar zowel inwoners, ondernemers, stakeholders en bestuurders achter staan en mee verder kunnen. Op naar een aardgasvrije toekomst! De volgende fasen worden behandeld:

 Whitepaper aanvragen 

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van komende Energietransitie webinars?

Laat het ons weten via onderstaand formulier!