Webinar ‘Hoe creëert u draagvlak voor (interne) CO2-reductie?’ op 26 mei

12 mei 2020

Klimaatverbond Nederland heeft het afgelopen jaar samen met Tauw en Witteveen+Bos onderzocht hoe gestuurd kan worden op CO2-reductie in de planning, aanleg en beheer van GWW-projecten. De resultaten hiervan worden op 26 mei 2020 van 14.00-16.00 gedeeld tijdens een interactief webinar waaraan ook Tauw een actieve bijdrage levert.

Binnen de GWW-sector is veel CO2-reductie mogelijk. Ook nu, in een tijd met ongekend grote zorgen over gezondheid en economische perspectieven. Juist nu kan toepassing van interne CO2-beprijzing bij aanbesteding én sturen op CO2-reductie in alle projectfasen substantieel bijdragen aan de klimaatopgave.

Inhoud webinar 

Tijdens het webinar ‘Hoe creëert u draagvlak voor (interne) CO2-reductie?’ deelt Hans van Engen, duurzaamheidsaanjager van projectteam Meanderende Maas, zijn praktijkervaring delen als het gaat om de ontwerpafwegingen tijdens de planfase in zijn project en hoe duurzaamheidsimpact daarbij een afwegingscriterium is geweest.

Het webinar is enerzijds een afsluiting van een fase van onderzoeken die in 2019 zijn uitgevoerd en waarvan het resultaat is terug te lezen in deze rapportage. Anderzijds is het een doorstart naar een fase waarin het Klimaatverbond het instrumentarium wil uitproberen en wil leren van de ervaringen die ze daarbij opdoen als basis voor verdere opschaling. Zo wordt ook met GWW-projecten bijgedragen aan het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Het Klimaatverbond gaan dit proces starten met een aantal provincies, als motor voor CO2-reductie én als katalysator voor het mobiliseren van de samenwerking met regionale en landelijke marktpartijen. De Klimaatverbond is hiermee gestart met steun van het ministerie van I&W en zal hier regelmatig over publiceren.

Tijdens het webinar staan onder andere de volgende vragen centraal:

  • Hoe kan in verschillende fasen van een project gestuurd worden op CO2-reductie? 
  • Waar zitten mogelijkheden om te sturen op CO2-reductie in een aanbesteding? 
  • Wat zijn randvoorwaarden voor het gunnen op waarde (lees; CO2-reductie)? 
  • Wat vraagt dit van politiek en/of bestuurlijk draagvlak? 
  • Hoe kan dit werken zonder kostenverhogende effecten? 


Doelgroepen

Uitgenodigd voor dit webinar zijn: inkopers, beleidsadviseurs, bestuurders, adviseurs duurzaamheid en circulaire economie van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat, alsmede  medewerkers van IPO, VNG, UvW en PIANOo.

Meer informatie en aanmelden

Wenst u voorafgaand meer informatie over dit webinar en/of wilt u zich aanmelden? Dit kan door een email te sturen naar Judith van de Geer van Klimaatverbond Nederland: judith.van.de.geer@klimaatverbond.nl.
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar het webinar.

Om een beeld te krijgen van de praktijken binnen gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden vragen we u nu alvast een korte vragenlijst in te vullen. 

 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.