Weedviewer hanteert nieuwe CROW richtlijnen voor Onkruid op verharding

Sinds kort hanteert het CROW een nieuwe schaalbalk voor het bepalen van het kwaliteitsniveau voor onkruid op verhardingen. Met de Weedviewer app kan onkruid op verhardingen snel en objectief worden beoordeeld op basis van de nieuwste CROW schaalbalk.

De Weedviewer app kan gebruikt worden op smartphone of tablet en is ontwikkeld door Tauw, Peter van Welsem Advies en Wageningen UR. Deze app vergelijkt aan de hand van digitale foto’s de onkruidbedekking met de schaalbalk van het CROW en geeft direct de beeldkwaliteit ter plekke aan. Zo kan snel en eenvoudig worden bepaald op welke termijn onderhoud nodig is. Handig voor gemeenten om te monitoren, maar ook voor opdrachtnemers in de openbare ruimte om aan te tonen dat het gewenste onderhoudsniveau gehaald is. Voor met maken en aanbesteden van beeldbestekken levert de Weedviewer app essentiële input om beeldkwaliteit eenduidig meetbaar te maken.

De Weedviewer is voor professionals voor het beheer van de openbare ruimte beschikbaar via www.weedviewer.nl.

Zie ook
- Nieuwe CROW schaalbalk onkruid op verhardingen (website Wageningen UR)
- App meet onkruid
- CROW kwaliteitscatalogus

Contact persoon: Simon Bo

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.