(Wijk)uitvoeringsplan: de volgende stap naar aardgasvrij

Gemeenten staan voor de opgave om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Voor wijken of clusters van woningen die in deze visie zijn aangewezen om voor 2030 van het aardgas af te gaan, moeten zij een (Wijk)uitvoeringsplan opstellen waarin de route omschreven staat om in 2030 aardgasvrij te kunnen zijn. Het bepalen van deze route is niet eenvoudig en betekent voor gemeenten een intensief proces met (professionele) stakeholders, politiek, maar ook met de eigen inwoners. Wat zijn de eerste ervaringen?

23 februari 2021

Doelstelling Klimaatakkoord

Om de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs (49% CO2-reductie in 2030) te bereiken, is in ons Klimaatakkoord bepaald dat alle gebouwen in 2050 door duurzame warmtebronnen moeten worden verwarmd. Om dit te bereiken heeft elke gemeente de taak om een Transitievisie Warmte en (Wijk)uitvoeringsplannen op te stellen. Gemeenten hebben de regie in deze opgave, waar veel verschillende stakeholders bij betrokken zijn.

Het (Wijk)uitvoeringsplan is maatwerk

Na het opstellen van de Transitievisie Warmte heeft de gemeente inzicht in welke duurzame warmteoptie(s) voor welke wijk of cluster van woningen mogelijk is. Voor woningen die voor 2030 van het aardgas af gaan, moet een (Wijk)uitvoeringsplan worden gemaakt. Dit uitvoeringsplan is een verdiepingsslag die samen met de verschillende stakeholders in de wijk wordt opgesteld. Voor elke wijk of cluster geldt dat er maatwerk nodig is. Immers,  elke wijk is uniek en heeft zo zijn eigen bebouwing, eigen lokale stakeholders, eigen vervangingsplanning (bijvoorbeeld riolering, wegen), eigen duurzame warmteopties en infrastructuur, etc.

Wijkuitvoeringsplan versus Uitvoeringsplan

Inmiddels zijn de eerste gemeenten bezig met het opstellen van (Wijk)uitvoeringsplannen. Hierbij is het belangrijk dat dit geen complete CBS wijken of buurten hoeven te zijn. Het kunnen ook clusters van woningen zijn op basis van bijvoorbeeld bouwjaar of woningtype. We spreken dan over een Uitvoeringsplan. Zeker in gemeenten waar collectieve oplossingen geen optie zijn, biedt dit ruimte om gericht aan de slag te gaan met woningen uit specifieke bouwjaren of woningen die vragen om eenzelfde specifieke individuele oplossing.

Eerste bevindingen 

Uit de eerste ervaringen met het opstellen van uitvoeringsplannen is in elk geval naar voren gekomen dat gemeenten en stakeholders, maar ook adviseurs, nog op zoek zijn naar het juiste proces. Als er al sprake is van een juist proces. Duidelijk is wel dat élk proces maatwerk is en dus ook de flexibiliteit moet hebben om bij te sturen, en ruimte moet bieden om soms op de rem te trappen of een stapje terug te doen. Een uitvoeringsplan kan niet opgelegd worden, maar vraagt om draagvlak van bewoners en stakeholders. In een tijd waarin veel ontwikkelingen gaande zijn en bewoners het gevoel kunnen hebben overvraagd te worden, is het zaak om hier als gemeente juist op in te spelen. Zijn informatieavonden of digitale enquêtes rondom bepaalde thema’s te combineren? Is uitstel mogelijk? Neem als gemeente de betrokkenen mee in het proces en voorkom op die manier weerstand.
 

Wanneer is een (Wijk)uitvoeringsplan geslaagd?

De één zal zeggen dat een uitvoeringsplan geslaagd is als er een plan ligt waarvan alle onderdelen gedragen worden door de stakeholders en er een uitvraag naar de markt kan. Maar als we íets hebben geleerd is dat ook dat het uitvoeringsplan slechts het begin is van een proces van jaren.

Een uitvoeringsplan is geslaagd op het moment dat er een duurzame relatie is ontstaan tussen gemeente, stakeholders en inwoners en er de wil is om de komende jaren gericht samen te werken aan een aardgasvrije leefomgeving. 


Gaat u aan de slag met het (Wijk)uitvoeringsplan?

TAUW kan u hierbij ondersteunen. Klik voor meer informatie over onze aanpak op onderstaande button.

Ga naar (Wijk)uitvoeringsplannen  

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.