Wijziging Activiteitenbesluit in 2015 raakt bijna elk bedrijf

In 2015 treedt naar verwachting de 4e tranche van het Activiteitenbesluit in werking. Hierdoor komen meer bedrijven onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit te vallen.

Dit betekent dat uw bedrijf straks mogelijk moet voldoen aan de (strengere) normen die in het Activiteitenbesluit staan. Deze normen kunnen afwijken van uw huidige vergunningvoorschriften. Dit vereist van u de nodige actie om de impact voor uw situatie te bepalen.

Nieuwe categorieën in Activiteitenbesluit

De nieuwe categorieën die straks onder het Activiteitenbesluit gaan vallen, zijn onder andere:

  • Bedrijven die activiteiten met afval verrichten
  • Asbestverwijderingsbedrijven
  • Gieterijen
  • Inrichtingen met grote ‘lawaaimakers’, zoals elektromotoren of verbrandingsmotoren
  • Ziekenhuizen

Meer wijzigingen

Vooral op het gebied van geluid, (externe) veiligheid en afval kunt u wijzigingen verwachten. Daarnaast zijn er verschillende wijzigingen op het gebied van bodem, water, lucht(emissies) en energiebesparing. Ook zullen een aantal regels opgaan in het Activiteitenbesluit, zoals de ‘Benzineregeling’.

In compliance

Als uw bedrijf in één van de categorieën valt die aan de algemene regels en normen van het Activiteitenbesluit moeten voldoen, dan is er kans dat u aanpassingen in uw bedrijfsvoering moet doorvoeren. Dit kunt u voorkomen door bijvoorbeeld tijdig maatwerkvoorschriften aan te vragen.

Rol van Tauw

Tauw kan voor u de impact bepalen en inzichtelijk maken wat u het beste kunt doen als uw vergunningkader wegvalt door deze wetswijziging. Als u aan de regels van het Activiteitenbesluit moet voldoen, dan moet u zelf inzicht verkrijgen in welke regels op uw bedrijf van toepassing zijn en dat is bepaald geen eenvoudige taak. Samen met u zetten we de strategie uit zodat u na in werking treden van de 4e tranche van het Activiteitenbesluit in compliance bent en blijft!

Contactpersonen: Marco Bastiaanssen en Tineke Nusselder - Ipenburg