Winnaars 'Gouden Sleutel tot de Omgevingswet' 2021 bekend!

Met de Omgevingswet in aantocht streden meerdere TAUW collega’s eind 2021 om de ‘Gouden sleutel tot de Omgevingswet’. Acht projecten presenteerden zich in twee rondes aan ruim 80 deelnemers. De deelnemers maakten daarbij kans op zowel een publieksprijs als de juryprijs. De projecten ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ (publieksprijs) en ‘Herinrichtingsopgave Schildersbuurt’ (juryprijs) werden dit jaar tot de winnaars benoemd. Met de ‘Gouden sleutel tot de Omgevingswet’ geeft TAUW jaarlijks een impuls aan de interne kennisdeling wat betreft de Omgevingswet.

 

Samen werken en leren over de geest van de Omgevingswet

Om samen te leren over de geest van de Omgevingswet organiseerden TAUW, Movares, de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat samen met de Bouwcampus in 2019 de prijsvraag voor het eerst (zie eerdere berichtgeving).

Dit goede voorbeeld volgde TAUW in de jaren erna door intern de prijsvraag te blijven organiseren. Het project dat het beste in de geest van de Omgevingswet werkt, mag de ereprijs in ontvangst nemen. De criteria zijn daarbij:

  • Integraal: in samenhang uitwerken van meerdere opgaves in de leefomgeving
  • Eenvoudig beter: complexe opgaven begrijpelijker maken door ze aantrekkelijk te verbeelden of inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van beschikbare data, door de inzet van audiovisuele middelen, de inzet van apps of andere slimme online tools
  • Participatie: door effectieve participatie en communicatie zorgen voor goede betrokkenheid en draagvlak in de omgeving

 

Publieksprijs 2022 - ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’

Nadat alle presentaties waren geweest konden de deelnemers via Mentimeter stemmen welk project hun favoriet was. Met 21 stemmen stak het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ ruim boven de andere projecten uit. Harry Grevers was terecht erg blij.

'Geweldig! Na het zien van de andere leuke projecten werd ik wel wat zenuwachtig. Ik kwam ook pas wat later bij het proces van de verkiezingen, maar het was duidelijk de moeite waard!' - Harry Grevers

Voor het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp stond het Waterschap Noorderzijlvest voor de hoofdopgave om extra pompcapaciteit te realiseren, en de monumentale Hunsingosluis  om te bouwen naar een schutsluis. Daarbij zijn verschillende koppelkansen, zoals de aanleg van fietsbruggen, aanpassingen in de infrastructuur en de aanleg van een aantal steigers voor bootjes, meegenomen. TAUW heeft voor dit integrale project de procesbegeleiding gedaan en samen met architecten het ontwerp gemaakt. Door de inzet verschillende audiovisuele middelen, zoals VR en 3D visualisaties, is de omgeving direct betrokken geraakt bij het project en is een succesvol en gedragen ontwerp tot stand gekomen.

Juryprijs 2022 – ‘Herinrichtingsopgave Schildersbuurt’

Direct na het overhandigen van de publieksprijs werd de juryprijs uitgedeeld. Adviseurs Yannick Angkotta, Eefje van Empel en Hein Veldmaat kregen digitaal de ‘Gouden Sleutel’ overhandigd. In de Schilderbuurt staat de gemeente Bunschoten voor de opgave om de riolering te vervangen en grijpt dat aan om de openbare ruimte bovengronds opnieuw in te richten.

TAUW kreeg de opdracht om verschillende onderwerpen, zoals klimaatadaptatie, groen in de stad, parkeerproblematiek en verkeersveiligheid, aan elkaar te koppelen en de opgave integraal op te pakken. Middels een intensief participatieproces is ervoor gezorgd dat er nu een gedragen ontwerp ligt. Hierin is maximaal ruimte gezocht voor vergroening en waterberging, zonder dat dat ten koste gaat van parkeercapaciteit. Het Voorontwerp Inrichtingsplan (VO) ligt op dit moment ter review bij de gemeente. Jan-Kees de Vries lichtte het oordeel van de vakjury als volgt toe.

‘De Herinrichtingsopgave Schildersbuurt is een project dat lang in de keten speelt. We zijn als TAUW dus vroeg in het planproces betrokken en gaan lang door, tot en met de begeleiding van de aanbesteding aan een aannemer. Het project is echt van multidisciplinair naar integraal gegaan. Qua inzichtelijkheid en verbeelding is er veel uit de kast getrokken. Dit is heel goed ingezet voor participatie. De bewoners en stakeholders zijn heel actief betrokken in wat ze doen en daarin is de verbeelding heel goed voor ingezet. Dit heeft ook echt meerwaarde opgeleverd doordat bewoners keuzes hebben kunnen maken op basis van verbeelding. Hierdoor is ook nog eens extra draagvlak gecreëerd.' - Jan-Kees de Vries 

 

De 'Gouden Sleutel tot de Omgevingswet' was ook dit jaar weer een succes

Alle projecten lieten op hun eigen manier zien hoe de Omgevingswet niet alleen een juridische kant heeft, maar dat je ook nu al in de geest van de wet kunt werken. Alle projecten laten zien dat we er klaar voor zijn. Op naar de invoering van de Omgevingswet!

Lees meer over de Omgevingswet

 

Heeft u vragen over de omgevingswet?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.