Workshop afkoppelen van regenwater voor inwoners Deventer

Om huishoudens in de gemeente Deventer te stimuleren om zelf hun regenwater af te koppelen, worden inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop ‘Afkoppelen, waarom en hoe doe je dat?’. Dit initiatief maakt deel uit van het Tauw-project ‘Word regenwaterambassadeur!’. 

Tijdens de workshop, die plaatsvindt op woensdagavond 11 oktober van 20.00 - 22.00 uur in de Openbare Bibliotheek Deventer, krijgen de deelnemers op een laagdrempelige manier tekst en uitleg over het nut en de noodzaak van regenwater afkoppelen, en ontvangen ze een starterspakket waarmee ze direct aan de slag kunnen. De workshop is openbaar toegankelijk dus ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Klimaatbestendig inrichten

Het regent steeds vaker extreem hard. Daar kunnen het rioolstelsel en ons watersysteem in steden en dorpen niet tegen. Tauw zoekt samen met waterschappen en gemeenten naar oplossingen om onze leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering. Al dat water leidt tot steeds meer overlast en zelfs tot schade aan woningen of bedrijfsgebouwen. Steden en dorpen moeten slim worden ingericht en het water opvangen waar het valt. Niet alleen in openbare terreinen, maar ook bij bewoners thuis.

‘Word regenwaterambassadeur!’

Tauw, de gemeente Deventer, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuur en Milieu Overijssel slaan met het project ‘Word regenwaterambassadeur!’ de handen ineen om wateroverlast in de stad tegen te gaan. Het doel is om huishoudens in Deventer zover te krijgen dat zij thuis regenwater gaan afkoppelen, bijvoorbeeld door het water op te vangen in een regenton of te laten infiltreren in de tuin. Dit zorgt er ook voor dat er water op voorraad is in tijden van droogte. En dat het relatieve schone regenwater niet meer verwerkt te worden op de rioolwaterzuivering van het waterschap. 

Meer informatie over onze expertise op het gebied van klimaatbestendig inrichten is te vinden op onze webpagina Klimaatadaptatie

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.