Workshop Omgevingswet voor plant- en HSE managers

Ook (industriële) bedrijven bereiden zich voor op de Omgevingswet. TAUW spreekt regelmatig bedrijven die hier graag mee aan de slag willen, maar niet precies weten hoe ze dit aan moeten vliegen. Wij ondersteunen bedrijven hierbij. Door workshops op maat te organiseren en onze kennis te vertalen in mogelijke acties die bedrijven moeten ondernemen, stomen wij ze klaar voor de nieuwe wet. Begin maart heeft TAUW de workshop ‘Omgevingswet voor bedrijven’ georganiseerd voor een team van plant- en HSE managers bij een industrieel productiebedrijf.

06 april 2021

Rosalie Geerlinks, senior adviseur en teammanager Vergunningen bij TAUW, leidde de workshops. Na een korte verkenning van de huidige situatie van het bedrijf en de reeds aanwezige kennis van het team, zijn ze samen aan de slag gegaan met de opzet en achtergronden van de Omgevingswet.

Vragen die onder andere in de workshop zijn behandeld, zijn:

  • Wat zijn voor de industrie de belangrijke onderdelen uit de nieuwe wet?
  • Welke huidige wetten zijn straks onderdeel van de nieuwe wet?
  • Wat is het huidige bestemmingsplan?
  • Wat staat er straks in het Omgevingsplan?
  • Is jouw gemeente al aan de slag met het Omgevingsplan?
  • Wat is de status van je huidige vergunning?


Hoe vind je de benodigde informatie?

Tijdens de workshop bleek dat de Omgevingswet bij het team nog maar beperkt in beeld was. Na het bespreken van de theorie en de belangrijkste veranderingen door de nieuwe wet heeft Rosalie met het team het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) nader onderzocht om te zien of de activiteiten van de eigen vestigingen te herleiden zijn.

De Omgevingswet is complex, wat het niet eenvoudig maakt om je bedrijf aan te toetsen. Het is tijdrovende klus om zelf uit te moeten vinden hoe je aan de juiste informatie komt. Of waar de (huidige) voorschriften staan die op jouw bedrijf van toepassing zijn. Tijdens dit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat de ene vestiging over een vrij actuele vergunning beschikt, terwijl de ander nog een getypte versie van meer dan 20 jaar oud had. Een groot verschil dus, ook in voorschriften onder de huidige regelgeving.

Huidige en toekomstige vergunningssituatie

Het team heeft de sessie als noodzakelijk en nuttig ervaren. Niet alleen om te kijken naar de toekomst van hun locaties, de directe omgeving en de vergunning, maar ook om vestigingen onderling te vergelijken en meer inzicht te krijgen in elkaars vergunningen. Ook weten ze nu wat er op hen afkomt zodra de nieuwe wet in werking treedt en zijn de risico’s en aandachtspunten per vestiging in kaart gebracht.

“Het was een leerzame ochtend, zowel voor de plant- en HSE managers als voor mij”, vertelt Rosalie. “Alleen al het delen van elkaars huidige vergunningssituaties was waardevol. Voor mij was het interessant om meer inzicht te krijgen in de taken van een HSE-manager én om te zien hoe de bedrijfspolitiek invloed heeft op de inzet voor het milieu en de toekomstbestendigheid van een bedrijf.”

De workshop ‘Omgevingswet voor bedrijven’ maken wij op maat voor uw bedrijf. We lichten de theorie over de wet toe, en maken samen met de deelnemers de koppeling met uw locatie(s) en vergunningssituatie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.


Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over onze expertise op het gebied van de Omgevingswet en de Omgevingsvergunning.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.