XRF geeft snelle indicatie kwaliteit grond- en bouwstoffen

Tauw heeft samen met de omgevingsdienst DCMR een pilot uitgevoerd om met de X-ray Fluorescentie meter (XRF) de kwaliteit van grond- en bouwstoffen te verifiëren. DCMR is enthousiast over de resultaten.

XRF

XRF is een apparaat dat inzetbaar is voor onderzoek naar zware metalen bij land- en waterbodemonderzoek. Vrijwel alle metaal gerelateerde objecten en metaalverontreinigingen kunnen worden onderzocht met de XRF. De beoordeling van de metalendepositie in reactoren, het vaststellen van reststoffen in AVI-assen en de samenstelling van de stalactievorming bij lekkage zijn enkele voorbeelden van toepassingen van de XRF.

Pilot en resultaten

Doel van de pilot was te onderzoeken of met XRF snel en efficiënt een uitspraak kan worden gedaan over de kwaliteit van partijen grond- en bouwstoffen. Daartoe werden gedurende twee dagen meerdere locaties bezocht.

Zware metalen zoals koper, lood en zink zijn bepalend voor de kwaliteit van grond- en bouwstoffen. Uit de pilot kwam naar voren dat de meetresultaten van deze metalen met de XRF gelijkwaardig waren aan laboratoriumresultaten, Dat betekent dat de XRF een duidelijke indicatie geeft van de kwaliteit van grond- en bouwstoffen. DCMR is enthousiast over de snelheid waarmee inzicht wordt verkregen in de kwaliteit. Vanwege de relatief hoge kosten van een XRF en de benodigde expertise om het apparaat te kunnen gebruiken, krijgt inhuur/detachering mogelijk de voorkeur boven aanschaf van het apparaat.

 

Wilt u meer informatie over XRF?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.