Zeven sluizen in Noord-Holland weer 100 jaar veilig

Vanaf 2018 heeft TAUW samen met Friso Civiel gewerkt aan de verbetering van zeven kunstwerken in Noord-Holland. Deze waterkerende kunstwerken waren vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgekeurd. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft hiervoor de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en uitvoeringsfase als één opdracht aanbesteed. Inmiddels is ook de uitvoeringsfase ook achter de rug en zijn alle zeven sluizen weer waterveilig.

07 september 2022

Het HWBP had als deadline meegegeven dat de zeven sluizen (Den Helder, Enkhuizen, Broekerhaven, Hoorn en drie in Schardam) in juni 2022 weer waterveilig moesten zijn. De sluizen waren afgekeurd op de betrouwbaarheid van sluiting. Bij een superstorm met veel wind en regen was het onvoldoende zeker dat de sluizen, als deze dicht stonden, het opstuwende water konden keren. Daarom zijn de sluizen gezamenlijk opgepakt binnen één Hoogwaterbeschermingsproject 'Pilot 7 Kunstwerken'.

“Een prachtig project dat we in goede samenwerking met de opdrachtgever en in harmonie met de omgeving hebben gerealiseerd. Het is vrij uniek dat dit waterveiligheidsproject met een doorlooptijd van bijna 4 jaar zonder uitloop is gerealiseerd, zeker in een tijd van corona, personeelstekort, lange levertijden van materialen en politieke onzekerheid. Door fijne samenwerking met aannemer Friso-Civiel, een betrokken opdrachtgever en goede afstemming met de omgeving hebben we met plezier aan deze opgave gewerkt." - Renze Haitsma, omgevingsmanager TAUW

Geweldig eindresultaat

Op woensdag 31 augustus werd het project op een feestelijke manier afgesloten. De monumentale Sassluis in Enkhuizen was het decor voor dit bestuurlijke eindevent. In aanwezigheid van alle betrokken bestuurders zijn de zeven sluizen officieel waterveilig verklaard. Na jaren van intensieve samenwerking is dit een geweldig eindresultaat!

“Ik ben ontzettend trots op de manier waarop dit project gezamenlijk zo succesvol en snel is gerealiseerd. En zeker ook de koppeling van versterking en het behoud van de monumentale status en de goede samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ik hoop dan ook dat de opgedane kennis en ervaring die wij hier hebben opgedaan andere versterkingsprojecten verder kan helpen. Landelijk moeten er namelijk nog honderden kunstwerken aangepakt. En daar zijn deze zeven een mooi voorbeeld voor." - Rob Veenman, hoogheemraad HHNK


Versterking 7KUNSTwerken

Bekijk hieronder de video over de versterking van de 7 kunstwerken.

  

Meer informatie

Zie voor meer informatie over dit project ook onze projectreferentie Verbetering 7 kunstwerken Noord-Holland

Bezoek voor meer informatie over onze expertise op dit gebied de landingspagina Waterveiligheid & Waterbouw.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.