Vooronderzoek en aanvullend bodemonderzoek

Welke aanleiding een bodemonderzoek ook heeft, er is altijd een vooronderzoek nodig dat volgens de NEN 5725 is uitgevoerd. In het vooronderzoek kijken wij in digitaal beschikbare en analoge informatiebronnen naar de geschiedenis van het terrein. Ook bekijken we of en waar sprake kan zijn van bodemverontreiniging. Daarnaast speuren wij in het vooronderzoek naar oude bodemonderzoeksrapporten. We beoordelen volgens NEN 5725 of er voldoende (voor)informatie bekend is en er geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. Daarbij kan blijken dat we aanvullend of nieuw bodemonderzoek volgens NEN 5740 moeten uitvoeren. Door te werken conform de geldende BRL-protocollen van SIKB, zorgen we dat het informatieniveau over de bodemkwaliteit voldoet aan de geldende normen.

 

Mogelijkheden op het gebied van bodemonderzoek

Wij bieden onder andere deze mogelijkheden op het gebied van landbodemonderzoek:

 • Vooronderzoek volgens NEN 5725.
 • Verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740.
 • Nulsituatie- en eindsituatieonderzoeken volgens NEN 5740 op activiteitniveau of op schaalniveau van een hele terminal.
 • Asbestonderzoek in bodem volgens NEN 5707.
 • Nader bodemonderzoek volgens NTA 5755.
 • Partijkeuring volgens BRL SIKB 1000 .
 • Maatwerk onderzoek zoals saneringsgericht onderzoek, verificatie van incidenten, spills en lekkages naar de bodem (zorgplicht; art. 13 Wbb).
 • Onderzoek voor veilig uitvoeren van werkzaamheden in de bodem volgens CROW 400.
 • Plan van aanpak monitoring NRB bij niet voldoen aan verwaarloosbaar bodemrisico.
 • Locatiespecifieke risicobeoordeling van bodemverontreinigende stoffen.
 • Environmental Due Dilligence bij transacties.
 • Second opinion op bodemonderzoeken door derden.
 • Deskundig en strategisch advies.

Maatwerk

Bodemonderzoek is per definitie maatwerk, ook als we volgens protocollen werken. Wij luisteren naar uw wensen en samen met u formuleren wij de te beantwoorden onderzoeksvragen. Onze deskundige bodemonderzoekers stellen slimme onderzoeksstrategieën op. Vervolgens voeren onze veldmedewerkers deze strategieën uit. Op deze manier zorgen onze adviseurs dat het bodemonderzoek op uw locatie aan uw specifieke eisen voldoet, maar ook aan de wettelijke normen en richtlijnen die de overheid stelt.

Tauw heeft zo’n 40 jaar ervaring op het gebied van bodemonderzoek en adviseert u in alle stadia van vooronderzoek, bodemonderzoek, eventuele contacten en indiening bij bevoegd gezag. Onze bodemdeskundigen zijn de topexperts in Nederland en u mag van ons een duurzame oplossing voor uw bodemvraag verwachten.

 

 

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Karin Grobben
T: +31 65 38 15 81 1
E:karin.grobben@tauw.com
LinkedIn