Wie is verantwoordelijk voor een bodemverontreiniging? En hoe oud is de verontreiniging? Vragen die vaak lastig te beantwoorden zijn. Geoforensisch milieuonderzoek kan uitkomst bieden.

De verantwoordelijkheid voor bodemverontreinigingen is steeds vaker een juridisch twistpunt. In zulke gevallen is informatie over de oorsprong of de ouderdom van de verontreiniging van cruciaal belang.

Zoeken naar vingerafdrukken

Wanneer de beschikbare informatie over het gebruik van stoffen in bepaalde periodes onvoldoende bewijs levert, zal er specialistisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. Dat onderzoek is te vergelijken met het speuren naar een vingerafdruk. Geen eenvoudige zaak, maar door de toepassing van geavanceerde analysetechnieken is toch het vaak mogelijk om in verontreinigingen specifieke kenmerken (vingerafdrukken) te vinden of is het mogelijk te herleiden wanneer de verontreiniging is ontstaan.

Voorbeelden van mogelijke toepassingen zijn:

  • het karakteriseren en dateren van brandstoffen aan de hand van toeslagstoffen zoals lood en loodvervangers
  • het karakteriseren van chloorkoolwaterstoffen en aromaten aan de hand van de stabiele isotopensamenstelling
  • het dateren van een verontreiniging door de ouderdom van grondwater te bepalen.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Karin Grobben
T: +31 65 38 15 81 1
E:karin.grobben@tauw.com
LinkedIn