Vooronderzoek volgens NEN5725

Welke aanleiding een bodemonderzoek dan ook heeft, er is altijd een vooronderzoek nodig dat moet voldoen aan de eisen uit NEN 5725. In het vooronderzoek kijken wij in digitaal beschikbare en analoge informatiebronnen naar de geschiedenis van het terrein en óf en waar sprake zou kunnen zijn van bodemverontreiniging.

Daarnaast speuren wij in het vooronderzoek naar oude bodemonderzoeksrapporten. In het vooronderzoek beoordelen wij of er voldoende (voor)informatie bekend is of aanvullend/nieuw bodemonderzoek – volgens NEN 5740 – noodzakelijk is. Door te werken volgens de geldende BRL SIKB protocollen, zorgen we dat het informatieniveau over de bodemkwaliteit voldoet aan de geldende normen.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Op het gebied van bodemonderzoek kunnen wij de volgens werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Vooronderzoek volgens NEN 5725
 • Verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740
 • Nulsituatie- en eindsituatieonderzoeken op bedrijfsterreinen volgens NEN 5740
 • Asbestonderzoek in bodem volgens NEN 5707
 • Nader bodemonderzoek volgens NTA 5755
 • Partijkeuring volgens BRL SIKB 1000
 • Maatwerk onderzoek zoals saneringsgericht onderzoek, verificatie van incidenten / spills / lekkages naar de bodem (zorgplicht; art. 13 Wbb)
 • Onderzoek voor veilig uitvoeren van werkzaamheden in bodem volgens CROW 400
 • Locatiespecifieke risicobeoordeling van bodemverontreinigende stoffen
 • Environmental Due Dilligence bij transacties
 • Second opinions op bodemonderzoeken door derden
 • PFAS analyse en onderzoek

 

Bodemonderzoek is per definitie maatwerk

Wij luisteren naar uw wensen en samen met u formuleren wij de onderzoeksvragen. Onze deskundige bodemonderzoekers stellen slimme onderzoeksstrategieën op die vervolgens door onze veldmedewerkers worden uitgevoerd. Op deze manier zorgen onze adviseurs dat het bodemonderzoek op uw locatie aan uw specifieke eisen voldoet, maar ook aan de wettelijke normen en richtlijnen die de overheid stelt.

Tauw heeft meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van bodemonderzoek en adviseert u door alle stadia van het project:

 • Vooronderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Eventuele contacten
 • Indiening bij bevoegd gezag.

Onze bodemdeskundigen zijn dé experts in Nederland en u mag van ons een duurzame oplossing voor uw bodemvraag verwachten

 


Neem voor vragen contact op met onze adviseurs

Of vul onderstaand het offerteformulier in. 


Industrieel/transactie gerelateerd 
Karin Grobben
  +31 65 38 15 81 1 

Noord-Nederland
Christiaan Broekhuizen
  +31 61 19 21 62 4 

Oost-Nederland
Erik Vonkeman
  +31 62 90 69 53 3 

West-Nederland
William Blok
  +31 61 10 01 83 5 

Zuid-Nederland
Dennis van den Berge
  +31 61 18 71 60 4  

 

Offerteformulier