Tauw als hoofdaannemer bij bodemsanering

Het grootste voordeel is de volledige ontzorging van het saneringstraject. U heeft één aanspreekpunt voor het gehele traject, van bodemonderzoek tot en met uitvoering (en evaluatie) van de bodemsanering.

Onze specialisten en gecertificeerde toezichthouders bezoeken regelmatig de locatie om controle te houden, ervoor te zorgen dat de (veiligheids-)regels worden nageleefd en dat de uitvoering wordt gerealiseerd zoals afgesproken.

Als er tijdens het project bijvoorbeeld aanvullende (vergunnings-)vraagstukken blijken te zijn, dan kan Tauw ook haar experts op deze gebieden inzetten.

 

Wat zijn de voordelen van bodemsanering door Tauw?

Tauw heeft vaak vanuit raamcontracten een jarenlange relatie met bedrijven. Daardoor kennen Tauw-experts alle ins en outs van de locatie, het project en van onze klanten. Op die manier gaat waardevolle informatie niet verloren bij de overdracht naar een aannemer. Deze informatieborging biedt u meer zekerheid op een goed eindresultaat en een veilige uitvoering. Bovendien geldt Tauw internationaal, zoals in Italië en Spanje, al als bekende hoofdaannemer van saneringen. Daarnaast blijft Tauw ten allen tijde onafhankelijk als hoofdaannemer, daar Tauw aan geen enkele saneringsaannemer gelieerd is.

Bij de selectie van een saneringsaannemer kijken we altijd naar de specifieke situatie, uw eisen, wensen en verwachtingen en de best passende saneringstechniek(en), zoals in-situ sanering. Wij zijn daarbij niet afhankelijk van andere partijen met hun favoriete technieken en we zoeken altijd de beste oplossing voor u. Dit bespaart uiteindelijk tijd én kosten, wat en mooie win-winsituatie voor iedereen oplevert.

Voordelen van Tauw als hoofdaannemer

 • Door jarenlange ervaring met onze klanten zijn we bekend met de locatie en project(en);
 • We zijn onafhankelijk omdat we niet gelieerd zijn aan een specifieke saneringsaannemer;
 • Informatieborging omdat Tauw ook aannemer is;
 • Besparing van tijd en kosten;
 • Internationale ervaring.

 

Expertise op het gebied van bodemsanering

Onderstaand een overzicht van de diensten die Tauw biedt omtrent het zuiveren van de (water)bodem:

 • Afwegingsmethodiek duurzaam saneren
  het beoordelen van saneringstechnieken op het aspect duurzaamheid en het ontwerpen en inzetten van ‘groene’ onderdelen voor bodemsaneringswerken.

 • Health & Safety in projecten 
  inventarisatie van gezondheids- en veiligheidsrisico’s door een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) resulterend in realistische en kosteneffectieve beheersmaatregelen.

 • Bodemsaneringsstrategie
  keuze voor het resultaat en de uitvoeringsmethode van de saneringsstrategie.

 • Ontwikkeling van duurzame bodemsaneringstechnieken
  we realiseren niet alleen besparingen op kosten, de inzet van energie en materialen, en een vermindering van de hoeveelheid afval, ook creëren wij waardevolle natuur

 

De strategie tijdens de sanering

Onze ervaren adviseurs ontwikkelen een saneringsstrategie per locatie, die aansluit op uw wensen en de geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren en ontwerpen duurzame oplossingen waarbij zoveel mogelijk wordt gebruikt van natuurlijke processen en materialen. 

Elke saneringsvariant heeft zijn eigen aanpak en kosten. De keuze van de gewenste saneringsstrategie is vaak niet alleen een kwestie van kosten. Met een op uw wens afgestemd kader maken we, op basis van aspecten als risico-reductie, milieu-verdiensten, duurzaamheid en overlast, gezamenlijk een keuze voor de te volgen strategie.

 

Tauw heeft jarenlange ervaring op het gebied van bodemsanering en begeleidt u door alle stadia van:

 • onderzoek- en planfase
 • contractvorming
 • uitvoering
 • begeleiding van bodemsanering

 

zowel nationaal als internationaal actief

Begin 2019 droeg Tauw bij aan de bodemsanering van de Bijela scheepswerf (Montenegro), nadat zij subsidie ontvingen van de Wereldbank voor het saneren van de bodem.

Lees meer over dit project 

 

Projecten - Bodemsanering

Kunnen wij u ondersteunen bij een sanering?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.