Saneringsstrategie

Onze ervaren adviseurs ontwikkelen een saneringsstrategie per locatie, die aansluit op uw wensen en de geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren en ontwerpen duurzame oplossingen waarbij zoveel mogelijk wordt gebruikt van natuurlijke processen en materialen. 

Elke saneringsvariant heeft zijn eigen aanpak en kosten. De keuze van de gewenste saneringsstrategie is vaak niet alleen een kwestie van kosten. Met een op uw wens afgestemd kader maken we, op basis van aspecten als risico-reductie, milieu-verdiensten, duurzaamheid en overlast, gezamenlijk een keuze voor de te volgen strategie. Tauw is expert op het gebied van bodemsanering en begeleidt u door alle stadia van onderzoek- en planfase, contractvorming, uitvoering en begeleiding van bodemsanering, zowel in Nederland als over de rest van de wereld.

Mogelijkheden op het gebied van bodemsanering

Wij bieden onder andere deze mogelijkheden op het gebied van bodemsanering:

 • Afwegingsmethodiek duurzaam saneren
  het beoordelen van saneringstechnieken op het aspect duurzaamheid en het ontwerpen en inzetten van ‘groene’ onderdelen voor bodemsaneringswerken.
 • Health & Safety in projecten 
  inventarisatie van gezondheids- en veiligheidsrisico’s door een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) resulterend in realistische en kosteneffectieve beheersmaatregelen.
 • Saneringsstrategie
  keuze voor het resultaat en de uitvoeringsmethode van de saneringsstrategie.
 • Ontwikkeling van duurzame bodemsaneringstechnieken
  we realiseren niet alleen besparingen op kosten, de inzet van energie en materialen, en een vermindering van de hoeveelheid afval, ook creëren wij waardevolle natuur

 

Bodemprojecten van Tauw

Kunnen wij helpen bij het saneren van de bodem?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Joost Bakx
T: +31 62 04 92 47 6
E:joost.bakx@tauw.com
LinkedIn
Joost Bakx