“Bodemverontreiniging is voor velen nog steeds een black box. Het speelt zich diep onder ons af en we kunnen het niet zien. Met dit boek geven we een inkijk in wat wij de afgelopen dertig jaar leerden. Op basis van deze ervaring delen we onze perceptie op wat in de bodem gebeurt en hoe we daar mee om kunnen gaan” aldus Charles Pijls, één van de negen auteurs die werkten aan deze (vernieuwde) versie van het boek. De auteurs zetten nauwkeurig uiteen welke in situ saneringstechnieken voorhanden zijn. Met nieuwe inzichten, geoptimaliseerde technieken en interessante combinaties van saneringsmethoden zonder grondverzet. Het boek kost € 49,00 inclusief verzendkosten en BTW.

Boek met nieuwste inzichten over in situ sanering

De bodem is de vitale basis van ons bestaan. Maar wat speelt zich daar beneden allemaal af? Hoe werken de natuurlijke, biologische processen? Welke verontreinigende stoffen zijn verstorend en schadelijk? De technieken om bodemverontreiniging aan te pakken zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. Soms wordt zelfs haar eigen herstelvermogen ingezet. Met maar liefst zestien in situ saneringstechnieken geeft deze herziene editie een praktisch en toepassingsgericht overzicht van de mogelijkheden én onmogelijkheden.

Technisch naslagwerk

‘In Situ Soil and Groundwater Remediation: Theory and Practice’ is een technisch naslagwerk met een hoge informatiedichtheid. De informatie is verzameld dankzij de vele jaren ervaring in bodemonderzoek en bodemsanering en door samenwerking met aannemers, onderzoeksinstituten en universiteiten. Dit maakt het tot een waardevol instrument voor educatiedoeleinden en een veelgebruikt studieboek op hogescholen. Het verschaft inzicht aan managers en iedereen die verantwoordelijk is voor de milieuportefeuille bij het voorbereiden van saneringsprojecten. Tenslotte is het een gedetailleerde weergave van de verbetering, verfijning en combinaties van toepassingen van vrijwel alle in situ technieken.

Achtergrondinformatie

Vijfentwintig jaar geleden bereikte de bodemproblematiek z’n piek in Nederland. Daarop schreven de bodemadviseurs van TAUW een eerste verkenning over de toepassing van in situ saneringstechnieken. Dit op aanvraag van Uitgeverij Kluwer, als onderdeel in een reeks studieboeken naar milieubeheersing. Toen de adviseurs zich toelegden op het schrijven, is de passie voor dit naslagwerk sindsdien alleen maar gegroeid. Nu delen zij verfijningen en verbeteringen met een ieder die voor werk of studie te maken heeft met het thema bodemverontreiniging. Met de nieuwe editie is het uitgegroeid tot een statement van de bodemexpertise van TAUW. De vorige editie verscheen vier jaar geleden, in 2018.

 

Auteurs

Emile Marnette, Charles Pijls, Frank Volkering, Tobias Praamstra, Bert Scheffer, Marian Langevoort, Dirk Paulus, Ronnie Berg en Iris van der Veen.

Boek bestellen

Het boek is te bestellen via het bestelformulier en kost € 49.00 per stuk (inclusief verzendkosten en BTW). Betaling binnen 7 dagen. Na de ontvangst van het bedrag volgt verzending.

Let op: het boek is in het Engels geschreven.

 

In-Situ boek bestellen Preview

Heeft u een vraag over het boek?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.