Waarom circulair inkopen?

Bij circulair inkopen, of maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), reduceert u het gebruik van primaire grondstoffen en verkort u daarmee de keten. Dat is nodig om de eindige voorraad van primaire grondstoffen in stand te houden en verspilling tegen te gaan. Dat vereist een andere blik op inkopen; een blik die gericht is op de lange termijn. Als u circulair gaat inkopen, zijn er diverse aspecten waar u rekening mee moet houden. Dat begint al bij de ambitie van uw gemeente, provincie of waterschap. Hoe borgt u de circulaire ambities in een realisatie of onderhoudscontract? En welke aanbestedingsprocedure kiest u dan? Vragen waar wij voor u mee aan de slag gaan.

Onze dienstverlening bij circulair inkopen

Om tot een duurzame inkoop te komen, zijn er verschillende stappen nodig. Bij Tauw helpen we u met de volgende diensten:

 • Inkoopstrategie
  Wat zijn de circulaire doelstellingen, hoe zien uw organisatie en project eruit? Hoe definieert u de circulaire ambitie van uw organisatie? Is dat wel realistisch? We kijken naar de risico’s, opgaves en ruimte om te komen tot de best passende contract- en aanbestedingsvorm om een project circulair te maken.

 • Opstellen contractstukken en aanbestedingsdocumenten
  Afhankelijk van het contract en de aanbestedingsvorm helpen we u bij het opstellen van de contractstukken en aanbestedingsdocumenten. Hierbij analyseren we de potentie die er bij de markt ligt, bijvoorbeeld met een material flow analysis, MKI-, of DuboCalc-berekening van een voorlopig ontwerp.

 • Begeleiden aanbesteding
  We helpen u om partijen te selecteren die daadwerkelijk met een circulaire (ontwerp)oplossing komen. We helpen u bijvoorbeeld bij het selecteren en beoordelen van de inschrijvingen en kunnen in gesprekken met marktpartijen onze expertise op het gebied van circulariteit inbrengen.

 • Contractmanagement
  Is er een partij gekozen, dan is het belangrijk dat deze zich houdt aan de eisen die zijn gesteld: zijn de juiste stukken aangeleverd, is een ontwerp maakbaar en houdt een aannemer zich aan zijn beloftes over het gebruik van secundaire grondstoffen of de losmaakbaarheid van een werk? Bij Tauw hebben we verschillende experts die ervaring hebben met verschillende contractvormen, die ook meer weten over bijvoorbeeld de levenscyclusanalyse van materialen en de mogelijkheden om materialen te hergebruiken.

Circulair inkopen biedt een grote kans voor overheden om marktpartijen te stimuleren met een circulaire oplossing te komen en circulaire beleidsdoelstellingen te halen. Die kennis is bij aannemers vaak al aanwezig en kunt u uitstekend benutten. Wij helpen u uw circulaire ambities om te zetten naar een concrete vraag in de markt.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.
Chantal Schrijver

  +31 62 11 04 77 6

Stuur mij een mail

 

 

Artikel Duurzaam Gebouwd: Circulariteit vraagt om gedragsverandering op werkvloer

De weg naar een circulaire toekomst kent tal van rotondes en doodlopende wegen. Ook voor opdrachtgevers bij de overheid is het daarom zoeken naar de juiste route. Niet alleen de middelen zijn daarbij onderwerp van gesprek, maar ook de cultuur. De Provincie Overijssel en adviesbureau TAUW voeren ons mee in de zoektocht naar de piketpalen in 2030 en 2050. 

Lees meer

 

Project: Routekaarten circulaire openbare ruimte gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft het doel gesteld om vanaf 2023 100% circulair uit te vragen bij bouwprojecten die vallen binnen haar opdrachtgeverschap. In 2030 is de stad Leiden 50% circulair om uiteindelijk in 2050 te resulteren in een 100% circulaire stad.

Lees meer

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van circulair inkopen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.