Voordelen van een levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) is interessant wanneer u innoveert of als uw klant vraagt om het milieuprofiel van uw product. U dient immers te voldoen aan de continu veranderende wet- en regelgeving en/of uw producentenverantwoordelijkheid. Bovendien kiezen steeds meer opdrachtgevers tijdens aanbestedings- en inkoopprocessen voor producten met de laagste milieu-impact. Wij maken met de LCA de milieu-impact voor u inzichtelijk en geven advies over maatregelen waarmee u gericht de impact kunt verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door eigen processen aan te passen en door met ketenpartners samen te werken. 

Welke werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren?

 • Levenscyclusanalyse
  We berekenen de levenscyclusanalyse voor uw product(en), proces(sen) of dienst(en).
  Over het algemeen ziet deze cyclus er als volgt uit:
  • winning grondstoffen;
  • verwerking | productie;
  • logistiek;
  • retail | gebruik;
  • afvalverwerking.

  Voor bijvoorbeeld een bouwproduct kunnen we de volgende fasen onderscheiden:

  1. Productiefase: Hoe en waar maakt de producent het product? Welke materialen worden gebruikt? Hoeveel en welke energie is daarvoor nodig? Wat voor soort transport is nodig en welke afvalstoffen komen er vrij?
  2. Transport naar de bouwplaats: Wat is de transportafstand? Op welke wijze vindt transport plaats?
  3. Bouwfase: Wat is nodig voor de aanleg (bijvoorbeeld energieverbruik)? Hoeveel afval komt er vrij en wordt het bouwafval gescheiden?
  4. Gebruiksfase: Welk onderhoud is nodig? Moeten onderdelen van het product worden vervangen?
  5. Sloop en afvalverwerking: Wat is na einde levensduur nodig om het product te verwijderen en hoe wordt het verwerkt: hergebruik, recycling, verbranden of stort?

Voor elke fase in de levenscyclus verzamelen we data. Deze data zetten we vervolgens in een model in het LCA-softwareprogramma SimaPro. Het model  berekent op basis van alle fasen het milieuprofiel van uw product, proces of dienst. De resultaten van de LCA omvatten verschillende milieuindicatoren, zoals klimaatverandering, gemeten in CO2-equivalenten. Maar ook de impact van andere milieu-indicatoren wordt berekend, zoals verzuring en het gebruik van fossiele grondstoffen.

Een levenscyclusanalyse is vijf jaar geldig. Daarna dient u een nieuwe LCA te laten uitvoeren.

 • LCA-QuickScan
  Een volledige levenscyclusanalyse kan prijzig zijn. Wanneer u wilt weten hoe duurzaam uw innovatie is voordat u deze op de markt brengt, bieden wij een LCA op maat of LCA-QuickScan aan. Zo ziet u snel hoe duurzaam uw product is en hoe het zich verhoudt tot concurrerende producten.

 • MKI-berekening
  Eventueel kunnen we ook een MKI-berekening (milieukostenindicator) maken, waarbij alle milieueffecten worden samengevoegd in één score, uitgedrukt in euro’s. Met deze score, ook wel schaduwprijs genoemd, kunt u uw product vergelijken met andere producten.

 • Advies productverduurzaming
  Op basis van de LCA kunnen wij adviseren hoe u uw product, proces of dienst duurzamer kunt maken en de MKI-score  kunt verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, energieverbruik of refurbishment.

 • EPD (Environmental Product Declaration)
  We leveren een samenvatting van uw milieuprofiel in een bepaald format. Deze milieurelevante productinformatie (MRPI) of EPD kunt u internationaal gebruiken om te communiceren richting klanten.

 • CO2-ketenanalyse
  In het kader van uw CO2-prestatieladdercertificaat kunnen we een CO2-ketenanalyse voor u uitvoeren. Samen met u bepalen we het onderwerp van de CO2-ketenanalyse. Ook kunnen we de CO2-footprint bepalen van een specifiek product, proces of dienst.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 Chanika Schraa

  +31 64 61 71 44 2

Stuur mij een mail

 

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van de LCA?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.