Op welke manier kunt u een MKI toepassen?

 • Referentieberekening
  We bepalen de nulsituatie (referentie-MKI) op basis van het huidige ontwerp. Dit geeft inzicht in de hotspots: welke materialen hebben de grootste milieu-impact.
 • Advies duurzamer ontwerp
  We onderzoeken alternatieven voor de hotspots, bijvoorbeeld andere materialen, kortere transportafstand, ander materieel of andere ontwerpkeuzes. De uitgebreide expertise van Tauw komt hierbij van pas. Eventueel doen we een marktconsultatie en wegen we opties af in een Multi Criteria Analyse en een haalbaarheidsstudie. Zo komen we tot een advies voor een duurzamer ontwerp.
 • Toepassen in aanbesteding (als opdrachtgever)
  Wilt u de MKI-berekening als opdrachtgever toepassen in een project? Wij werken veel samen met onze collega’s van Risico’s & Contracten. Daarom kunnen we u goed helpen in het toepassen van een MKI-berekening in een aanbesteding om circulair of duurzaam in te kopen.
 • Toepassen in aanbesteding (als inschrijver)
  Met een MKI-berekening laat u als aannemer uw kwaliteit in het aanbestedingsproces zien. De MKI kan als gunningscriterium worden opgenomen. Tauw helpt u om een ontwerp met een lage MKI-score te bereiken, zodat u meer kans maakt de tender te winnen.

MKI als integraal onderdeel van GWW projecten

Om een circulaire economie te bereiken moeten we onder andere zorgvuldig omgaan met materialen. Duurzaam gebruik van materialen is daarom essentieel. Met de MKI wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van GWW-projecten, vanaf het eerste initiatief tot aan de gebruiksfase van een project.

Wat is duurzamer? Een koffiekopje of een plastic bekertje? Die vraag is nog eenvoudig te beantwoorden. Zodra het over grotere objecten gaat, zoals gebouwen, wegen of bruggen, dan is het antwoord minder voor de hand liggend. 

Welke materialen zijn het meest duurzaam?

Vraagt u zich ook af welke materialen het meest duurzaam zijn voor uw GWW-project? Met welke materialen draagt u bij aan doelen als het beperken van de grondstoffenschaarste, tegengaan van klimaatverandering en bevorderen van materiaalkringlopen? Met een MKI-berekening weet u wat de milieu-impact is van de materialen die u nodig hebt en kunt u onderbouwde keuzes maken.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 Sabine de Haes

  +31 62 11 66 64 6

Stuur mij een mail

 

 

MKI berekening lage temperatuur asfalt

Project: MKI-berekening lage temperatuur asfalt

TAUW heeft voor gemeente Oss een MKI-berekening uitgevoerd voor de impact van toepassing van lage temperatuur asfalt (LTA) ten opzichte van het toepassen van traditionele types asfalt. Gemeente Oss heeft in diverse projecten LTA toegepast en voor vier projecten gevraagd de impact hiervan te bepalen.

Lees meer

 

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van de MKI-Berekening?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs. Wij staan u graag te woord!