Waarom een MKI laten uitvoeren?

Om de milieueffecten van een werk, product of dienst te kunnen beoordelen en vergelijken is een objectieve maatstaf belangrijk. De MKI biedt een eenduidige uitkomst en helpt u te komen tot duurzame, circulaire oplossingen. U kunt de MKI daarom goed toepassen in de volgende situaties. 

 • Referentieberekening
  De experts van TAUW bepalen de nulsituatie (referentie-MKI) op basis van het huidige ontwerp. Dit geeft inzicht in de hotspots: de materialen die de  grootste milieu-impact hebben.

 • Advies duurzamer ontwerp | innovaties
  We onderzoeken alternatieven voor de hotspots, bijvoorbeeld andere materialen, kortere transportafstand, ander materieel of andere ontwerpkeuzes. De uitgebreide expertise van TAUW komt hierbij goed van pas. Eventueel voeren we een marktconsultatie uit en wegen we de opties af in een multicriteria-analyse (MCA) en een haalbaarheidsstudie. Zo krijgt u een maatwerkadvies voor een duurzamer ontwerp.

 • Aanbesteding | opdrachtgever
  Wilt u de MKI-berekening als opdrachtgever toepassen in een project? Als MKI-specialisten werken we nauw samen met onze collega’s van Risico’s & Contracten. Daarom kunnen we u goed helpen bij het toepassen van een MKI-berekening in een aanbesteding om circulair of duurzaam in te kopen.

 • Aanbesteding | inschrijver
  Met een MKI-berekening laat u als aannemer uw kwaliteit tijdens het aanbestedingsproces zien. De MKI kan als gunningscriterium worden opgenomen. TAUW helpt u om een ontwerp met een lage MKI-score te bereiken, zodat u meer kans maakt de tender te winnen.

Wat zijn de voordelen van een MKI?

Een MKI brengt voordelen mee voor de gehele productieketen, of u nu leverancier, producent of koper bent. Met een MKI hebt u:

 • een compleet beeld van de milieu-impact van uw werk, product of dienst;
 • betrouwbaar vergelijkingsmateriaal en u ziet direct waar u kunt innoveren;
 • de mogelijkheid om MKI’s van aanbieders makkelijk te vergelijken;
 • transparantie voor alle betrokken partijen;
 • een instrument in handen om toe te werken naar een circulaire economie.

MKI voor het verduurzamen van GWW-projecten

Om een circulaire economie te bereiken, is duurzaam gebruik van materialen een voorwaarde. Bij omvangrijke werken als GWW-projecten valt hier veel winst te behalen, vanaf het eerste initiatief tot aan de gebruiksfase van een project. Door de complexiteit van deze projecten is alleen niet altijd duidelijk welke opties het meest duurzaam zijn. Als u moet kiezen tussen een koffiekopje en een plastic bekertje, dan ligt het antwoord voor de hand. Maar als het gaat om het bouwen van bruggen, wegen of dijken, welke materialen dragen dan bij aan doelen als:

 • het beperken van de grondstoffenschaarste,
 • het tegengaan van klimaatverandering en
 • het bevorderen van materiaalkringlopen?


Met een MKI-berekening weet u wat de milieu-impact is van de materialen die u nodig hebt en kunt u onderbouwde keuzes maken.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 Edwin Maasdam

  +31 61 52 38 73 7

Stuur mij een mail

 

 

MKI berekening lage temperatuur asfalt

Project: MKI-berekening lage temperatuur asfalt

TAUW heeft voor gemeente Oss een MKI-berekening uitgevoerd voor de impact van toepassing van lage temperatuur asfalt (LTA) ten opzichte van het toepassen van traditionele types asfalt. Gemeente Oss heeft in diverse projecten LTA toegepast en voor vier projecten gevraagd de impact hiervan te bepalen.

Lees meer

 

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van de MKI-Berekening?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs. Wij staan u graag te woord!