Dit systeem helpt onze oceanen schoon te houden 

Plastic vervuilt onze zeeën en  oceanen en brengt daarmee onszelf, dieren en de omgeving in gevaar. Het micro- en macroplastic van consumenten en de industrie belandt - bedoeld en onbedoeld - in de zee via de binnenlandse rivieren. Met de Shoreliner, een drijvend vangsysteem voor plastics, wordt de aanvoer van plastic naar de oceaan vermindert op een duurzame manier. Het opgevangen plastic kan vervolgens worden gerecycled.

Samen sterk

Het plasticvangsysteem Shoreliner is ontwikkeld door TAUW in samenwerking met Van Kaam en Buitink in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam (als onderdeel van het project Port Waste Catch) om drijfafval in de haven te ‘vangen’ voordat het in zee terechtkomt. Drijfafval is een probleem dat wereldwijd speelt, ook in de Rotterdamse haven. Het vervuilt het water, komt op de oevers terecht en kan de nautische veiligheid in gevaar brengen.

Gezamenlijk zijn deze partijen de uitdaging aangegaan om een oplossing hiervoor te vinden. In alle soorten water komt drijfvuil voor, zoals rivieren, havens en natuurgebieden , om vervolgens te eindigen in de oceaan door stroming van water en wind. Het vangsysteem drijft op natuurlijke wijze macroplastics (>5 mm) en drijfafval in het water bijeen vlak voor het talud. Een geleider van styrofoam met daaromheen zeildoek tot 50 cm diep is bevestigd aan een meerpaal. Drijfvuil wordt door de wind en de geleider  naar de opvang geleid. Deze wordt vervolgens leeggehaald met een mechanische grijper, waarna recyclebaar materiaal gescheiden wordt voor hergebruik.

De stroom vooruit

Drijfvuil stroomt vanuit het volledige stroomgebied van onder andere de rivieren Rijn, Maas en IJssel via de Nieuwe Maas en het Haringvliet naar de Noordzee. Een gedeelte van dit drijfvuil hoopt zich op in de vele Rotterdamse havenbekkens. In de Lekhaven drijft voornamelijk bij zuidwestelijke windrichting het zwerfafval het havenbekken binnen en wordt en op de kade gesmeten om vervolgens te worden opgeruimd door het Havenbedrijf Rotterdam. Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee.

Het pilotproject bestaat hoofdzakelijk uit een systeem dat bijeengedreven (plastic) drijfvuil vlak voor de kade afvangt, waarna een grijper de plastics uit het water vist. Het prototype ligt in de Lekhaven (onderdeel van de Rotterdamse Haven). Het initiatief van het prototype is onderdeel van Port Waste Catch waarbij het Havenbedrijf Rotterdam zich inzet voor een innovatievere, schonere en duurzamere haven.

 

Van pilot naar pionier

Het prototype is sinds eind 2016 in gebruik en is na verschillende monitoringsronden geoptimaliseerd. Zo is het opvangsysteem vernieuwd met een groter en sterker opvangoog  om het drijfafval beter te kunnen vasthouden. Daarnaast is ook de lengte van de geleider verdubbeld, zodat het hele talud in de Lekhaven nu wordt afgeschermd. In totaal is vanaf eind 2016 tot en met december  2018 al zo’n 1.715 kilogram drijfvuil opgevangen waarvan ruim 223 kilogram plastics. Opvallend genoeg bevonden zich tussen het drijfvuil meerdere touwen die een reëel gevaar vormen voor scheepsschroeven. Aanvullend op het pilotproject doet TAUW ook onderzoek naar het afvangen van microplastics (<5 mm). De zogenaamde nurdles met een afmeting van ongeveer 2-3 mm gedragen ze zicht hetzelfde als het macroplastic en kunnen ook afgevangen worden met de Shoreliner.

De bedoeling is om de Shoreliner door te ontwikkelen tot een efficiënt vangsysteem dat met minimale inspanning geplaatst en geleegd kan worden, bijvoorbeeld in havens en langs oevers. Een groot voordeel van het systeem is dat het kan worden aangepast aan de specifieke situatie, bijvoorbeeld grote oppervlakte, getijverschillen en soorten drijfvuil in het water.

Een extra mogelijkheid is om aan de geleider van het vangsysteem drijvende eilandjes te bevestigen. Op de eilandjes kun je van alles plaatsen zodat het vangsyteem op gaat in de omgeving of juist extra aandacht trekt. Onder de eilandjes kunnen zogenaamde pontonhula’s  bevestigd worden voor de aangroei van mosselen en tevens als schuilplaats voor jonge vissen.

Naast het afvangen van plastic wordt door de Shoreliner tevens de waterkwaliteit en de biodiversiteit vergroot en wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Het project heeft tevens toegevoegde waarde als research- en testlocatie voor andere onderzoeken van bijvoorbeeld universiteiten die micro- en macroplastics monitoren.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Remco Pikaar

  +31 65 18 25 02 3

Stuur mij een mail

 

 

Expert aan het woord: Remco Pikaar; projectleider bij TAUW

Als tiener deed Remco al bodemonderzoek als bijbaantje en raakte hij geïnteresseerd in milieu en duurzaamheid. Nu, 32 jaar later, werkt hij als projectleider bij TAUW aan verschillende projecten rondom de aanpak van plastics in onze rivieren. Klik op onderstaande button en lees het volledige interview.

Lees interview


(bron: Schone Rivieren, www.schonerivieren.org)

 

Heeft u een vraag over de shoreliner?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.