Tauw Safety CODE

Welke risico’s allemaal relevant zijn voor uw bouwproject hangt onder andere af van de omgeving en bouwtechniek en is soms lastig in te schatten. Daarom heeft Tauw de Safety CODE ontwikkeld. Dit hulpmiddel helpt om op basis van scenariodenken risico’s (ten aanzien van de condities, de organisatie, het doel van de werkzaamheden en de gebruikte equipment) te inventariseren/beoordelen en geeft effectieve invulling aan artikel 2.26 van het Arbobesluit.

Om de bouwveiligheid te helpen borgen kan Tauw u op verschillende manieren – en in verschillende projectfases – ondersteunen:

 • V&G plan en IVP opstellen
  Bouwprojecten kenmerken zich door een variëteit aan veiligheidsrisico’s. Is de bouwplaats veilig te bereiken? Kunnen materialen van hoogte vallen? Hoe is de veiligheid rondom de bouwplaats geborgd?

  Tauw ondersteunt opdrachtgevers in de ontwerpfase met het beoordelen van de bouw- en omgevingsveiligheid en het vastleggen van bouwkundige, technische en organisatorische (BTO) keuzes. We gebruiken deze informatie om een veiligheid- en gezondheidsplan (V&G) op te stellen. Ook maatregelen die getroffen worden om risico’s van (potentiële) verontreiniging van bodem en grondwater tegen te gaan, worden beschreven in dit plan (CROW 400 wordt gebruikt als richtlijn).

  Ook ondersteunen we opdrachtnemers met het concretiseren van het integraal veiligheidsplan (IVP) zoals dat door Rijkswaterstaat wordt vereist in projecten.

 • Omgevingsveiligheid (BLVC en bouwveiligheidsplan)
  Voor de omgeving van een bouwproject is het belangrijk dat het project zo veilig mogelijk verloopt. Eventuele risico’s voor de omgeving (en maatregelen die daartegen getroffen worden) kan Tauw voor u vastleggen in een V&G plan ontwerpfase (onder ‘doorgaande exploitatie’).

  Op basis van het bouwbesluit kan voor een project ook een Bouwveiligheidsplan. Ook kan de gemeente een BLVC-plan vragen. Hierin worden maatregelen beschreven om de risico’s ten aanzien van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie rondom een bouwproject helpen te beheersen.

 • Veiligheid in geïntegreerde contracten (UAV-GC)
  GWW-projecten worden vaak uitgevoerd op basis UAV-GC contracten, zodat aannemers creatieve ideeën kunnen aandragen om een bouwwerk te realiseren. Hierdoor wordt de aannemer ook verantwoordelijk voor het ontwerp (en risico) van het bouwwerk. Toch blijft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de ontwerpfase wettelijk gezien bij de opdrachtgever liggen. Deze moet daarom in de contactvoorbereiding en tijdens de contractfase bouwkundige, technische en organisatorische keuzes ten aanzien van veiligheid goed worden vastgelegd. Tauw kan u adviseren hoe veiligheid in een geïntegreerd contract kan worden geborgd en hoe veiligheid in het aanbestedingsdossier kan worden opgenomen.

 • Uitvoeringsbegeleiding
  In de uitvoeringsfase kan Tauw uitvoerende partijen ondersteunen met veiligheidskundige begeleiding. Wij kunnen bijvoorbeeld:
  • Het volledige veiligheidsmanagement op de bouwplaats verzorgen met behulp van ons eigen veiligheidsmanagementsysteem
  • Veiligheidskundige ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een onderhoudsstop
  • Ondersteunen bij ongevalsonderzoeken
  • Opstellen van risico inventarisaties of taak risico analyses (TRA)
  • Uitvoeren van werkplekinspecties en ‘safety walks’

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Daan van Wieringen

 +31 61 09 42 47 1

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u een vraag over bouwveiligheid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.