Brandveiligheid is maatwerk

Bij Tauw vinden we het belangrijk dat de brandveiligheidsmaatregelen binnen uw bedrijf zijn afgestemd op de werkelijke brandrisico’s. Brandveiligheidsmaatregelen zouden bij voorkeur preventief moeten zijn. Daarnaast moeten repressieve maatregelen afgestemd zijn op bedrijfsspecifieke incidenten.

Een optimaal brandbeveiligingsconcept

De adviseurs van Tauw hebben actuele kennis van wet- en regelgeving zoals Bouwbesluit 2012 en diverse PGS-richtlijnen. Hierdoor blijft u op brandveiligheidsgebied in compliance met uw geldende omgevingsvergunning en het Activiteitenbesluit en in de toekomst de Omgevingswet en onderliggende besluiten. Dankzij onze brede expertise, kennis van normen en NFPA-codes voor brandveiligheid en uiteenlopende projecten zijn wij in staat om een afgewogen brandbeveiligingsconcept op te stellen. In dit concept wordt de beheersing van brandveiligheidsrisico’s gecombineerd met efficiënte investering in brandveiligheidsmaatregelen.

Onze werkzaamheden

  • Brandveiligheidsconcepten gebouwen/brandveiligheidsplannen inrichtingen
  • Advisering industriële brandbestrijding
  • Brandveiligheidsinspecties
  • Gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten, brandwerendheid draagconstructies
  • Advisering opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15)
  • Advisering opslagtanks (PGS 29)
  • Advisering brandveiligheidsinstallaties
  • Bedrijfsnoodplannen

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Arjan van Zeeburg 

 +31 65 12 08 64 0

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u een vraag over brandveiligheid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.