Eisen vanuit de Brzo-wetgeving

Met het Brzo implementeert Nederland de Europese Seveso III-richtlijn. In het Brzo zijn de vereisten voor bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen binnen hun inrichting opgenomen. De drempelwaarden voor gevaarlijke stoffen in het besluit, bepalen of een bedrijf onder het Brzo valt. Uit deze drempelwaarden komt ook naar voren of het bedrijf moet voldoen aan de eisen voor een lage of hoge drempel inrichting.

Lagedrempelinrichting

Lage drempel inrichtingen dienen een kennisgeving Brzo naar het bevoegd gezag te zenden en een PreventieBeleid Zware Ongevallen (PBZO) te voeren. Daarnaast zijn lage drempel inrichtingen verplicht om een (VBS) te implementeren. Als lage drempel inrichting in het kader van het Brzo, kunt u ook te maken hebben met de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARI&E).

Hogedrempelinrichting

Deze bedrijven dienen - naast bovengenoemde verplichtingen - ook het volgende op orde te hebben:

 • Een Veiligheidsrapport (VR) opstellen en indienen bij het bevoegd gezag, met onder andere zoneringstekeningen in kader van explosieveiligheid, installatiescenario’s, een bedrijfsbrandweerrapportage, Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) en Milieu Risico Analyse (MRA).
 • Een Bedrijfsnoodplan (BNP) opstellen en oefenen.
 • Een actuele lijst met de aanwezige gevaarlijke stoffen opstellen voor het bevoegd gezag.

Handhaving op het Brzo vindt plaats door middel van inspecties. Bij deze inspecties zijn veelal Wabo-bevoegd gezag, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de brandweer en het Waterschap of Rijkswaterstaat aanwezig.

Advies op maat

De adviseurs van Tauw ondersteunen u bij het voldoen aan al deze verplichtingen. We kunnen u helpen bij het bepalen of u onder het Brzo valt en welk type inrichting (lage- of hoge drempelinrichting) op uw bedrijf van toepassing is. Ook helpen wij u te voldoen aan uw Brzo-verplichtingen, bijvoorbeeld door te ondersteunen bij:

 • Het opstellen van een kennisgeving of veiligheidsrapport
 • Het uitvoeren van veiligheidsstudies, zoals installatiescenario’s, Hazop, QRA en MRA
 • Het implementeren van een veiligheidsbeheerssysteem
 • Het voorbereiden op de Brzo-inspectie (Brzo pre-audit)

Waarom TAUW als uw vertrouwde adviseur? 

 • Jarenlange ervaring op het gebied van (Brzo) wet- en regelgeving
 • Specialisten die maatwerk en nazorg leveren voor uw bedrijf
 • Eén aanspreekpunt voor al uw vragen
 • Tijdig anticiperen op wijzigingen in Brzo wet- en regelgeving
 • Een integrale aanpak

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Pieter Luiten

 +31 62 92 40 87 7

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u een vraag over de Brzo-wetgeving?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.