Eisen Brzo-wetgeving

Met het Brzo implementeert Nederland de Europese Seveso III-richtlijn. In het Brzo zijn de vereisten voor bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen binnen hun inrichting opgenomen. De drempelwaarden voor gevaarlijke stoffen in het besluit, bepalen of een bedrijf onder het Brzo valt. Uit deze drempelwaarden komt ook naar voren of het bedrijf moet voldoen aan de eisen voor een lage of hoge drempel inrichting.

Lage drempel inrichtingen dienen een kennisgeving Brzo naar het bevoegd gezag te zenden en een PreventieBeleid Zware Ongevallen (PBZO) te voeren. Daarnaast zijn lage drempel inrichtingen verplicht om een (VBS) te implementeren. Als lage drempel inrichting in het kader van het Brzo, kunt u ook te maken hebben met de Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARI&E).

Een hoge drempel inrichting moet hiernaast ook:

  • Een Veiligheidsrapport (VR) opstellen en indienen bij het bevoegd gezag, met onder andere zoneringstekeningen in kader van explosieveiligheid, installatiescenario’s, een bedrijfsbrandweerrapportage, Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) en Milieu Risico Analyse (MRA).
  • Een Bedrijfsnoodplan (BNP) opstellen en oefenen.
  • Een actuele lijst met de aanwezige gevaarlijke stoffen opstellen voor het bevoegd gezag.

Handhaving op het Brzo vindt plaats door middel van inspecties. Bij deze inspecties zijn veelal Wabo-bevoegd gezag, inspectie SZW, de brandweer en het Waterschap of Rijkswaterstaat aanwezig.

Advies op maat

De adviseurs van Tauw ondersteunen u bij het voldoen aan al deze verplichtingen. We kunnen u helpen bij het bepalen of u onder het Brzo valt en welk type inrichting (lage- of hoge drempelinrichting) op uw bedrijf van toepassing is. Ook helpen wij u te voldoen aan uw Brzo-verplichtingen, bijvoorbeeld door te ondersteunen bij:

  • Het opstellen van een kennisgeving of veiligheidsrapport
  • Het uitvoeren van veiligheidsstudies, zoals installatiescenario’s, Hazop, QRA en MRA
  • Het implementeren van een veiligheidsbeheerssysteem
  • Het begeleiden van Brzo-inspecties

Tauw ondersteunt, adviseert en denkt mee buiten de standaard vragen rondom Brzo-wetgeving. We leveren producten die volledig op uw bedrijf en situatie afgestemd zijn. Bovendien bieden we nazorg na oplevering van de gevraagde of benodigde documenten, zodat we samen de inhoud van de documenten kunt vertalen naar uw dagelijkse werkpraktijk.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Pieter Luiten
Tel:
 +31 62 92 40 87 7

Stuur mij een mail

Heeft u een vraag over de Brzo-wetgeving?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.