Milieuvraagstukken

De schadelijke effecten van stikstof, PFAS en andere ZZS voor mens en natuur leiden tot nieuwe of striktere wetgeving. Dit kan een grote invloed hebben op uw bedrijfsvoering en -ontwikkeling. Zo kunt u bij dagelijkse werkzaamheden of bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten onder meer te maken met de volgende drie vraagstukken: 

1. Hoe verkrijgt onze organisatie de juiste (omgevings)vergunningen?

Bij industriële processen of bouw- en sloopwerkzaamheden is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Alleen met gedegen onderzoek naar potentiële risico’s en efficiënte maatregelen zijn vergunningstrajecten kansrijk, kunnen kosten op lange termijn worden voorkomen en wordt de toekomstbestendigheid van uw bedrijf versterkt. 

2. Op welke manier kunnen we de stikstofuitstoot beperken?

Wanneer de stikstofuitstoot van uw bedrijf effect heeft op beschermde Natura 2000-gebieden, is het verkrijgen van een omgevingsvergunning beperkt en lastig. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsactiviteiten en -ontwikkeling. Door goed onderzoek naar stikstofemissies te laten uitvoeren, kunt u tijdig en kostenefficiënt de uitstoot reduceren of salderen.  

3. Hoe ontwikkelen we een toekomstbestendige locatie?

Bij de inrichting van een nieuwe of vernieuwde bedrijfslocatie is het belangrijk om ‘vergunbaar’ te ontwerpen. Bijvoorbeeld door de inrichting, de installatie van kabels en leidingen en de fabriekslay-out goed te laten aansluiten bij de eisen vanuit wet- en regelgeving. Of door klimaatbestendig te ontwerpen, zodat uw bedrijfslocatie klaar is voor veranderende situaties ten aanzien van klimaat en energie. Voor elk bedrijf geldt daarin een andere geschikte aanpak.

Energietransitie en chemietransitie

Innovatie leidt ook tot nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld bij het vormgeven van een nieuwe, duurzame energievoorziening en circulaire grondstofketens. Wat zijn de mogelijkheden van nieuwe energiebronnen als waterstof? Welke vergunningen zijn noodzakelijk voor een nieuwe, duurzame fabriek? Bestaat er al regelgeving voor de nieuw te gebruiken techniek? En hoe verkrijgt u de juiste vergunningen bij de invoering van de Omgevingswet? Zulke uitdagingen vergen specialistische kennis op het gebied van techniek, procedures en actuele wet- en regelgeving. Die kennis hebben slechts weinig organisaties in huis.

Complete ondersteuning

TAUW neemt uw organisatie alle zorg uit handen bij milieuvraagstukken. Of het nu gaat om locatieontwikkeling, innovaties of uw huidige activiteiten. We beschikken over een team van kritische specialisten op de gebieden water, lucht, bodem en afvalstromen én actuele en toekomstige wetgeving. Hierdoor zijn we in staat uw organisatie op maat te adviseren. Zowel op technisch als procesmatig vlak, bij iedere vergunningsprocedure. Dit leidt tot kansrijke procedures en een kostenefficiënte planning. Maar vooral tot zekerheid, continuïteit en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

 

Rosalie Geerlinks

 +31 61 10 39 63 3

Stuur mij een mail

 

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van Environment?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.