Stikstof

Nederland heeft veel beschermde natuurgebieden, ook wel bekend als Natura 2000-gebieden. Als bedrijf moet u hier rekening mee houden als u bijvoorbeeld stikstof uitstoot. Doordat er veel Natura 2000-gebieden zijn, heeft een bedrijf al snel emissies die effect hebben op de depositie van stikstof in natuurgebieden. Volgens de huidige regelgeving krijgt een bedrijf geen vergunning als er stikstofuitstoot is met effecten op een natuurgebied. Tauw kijkt samen met uw bedrijf naar de mogelijkheden om de impact van stikstof te reduceren of te salderen.

Locatieontwikkeling

Als u een locatie heeft voor uw nieuwe fabriek of u heeft een uitbreiding op een bestaande locatie voor ogen, is er een aantal zaken waar u over na moet denken. Bij de inrichting van een nieuwe bedrijfslocatie is het bijvoorbeeld belangrijk om de realisatie vergunbaar te ontwerpen en uw locatie klimaatbestendig in te richten (waterbeheersing, hittestress). Ook inrichting, installatie van ondergrondse kabels en leidingen, verhardingen, fundering en fabriekslay-out zijn belangrijke aspecten. Tauw ondersteunt bij het aanvragen van omgevingsvergunningen en schakelen daarbij intensief met uw engineers.

Voor elk bedrijf geldt een andere aanpak. Ontwikkelingen kunnen worden onderverdeeld in drie soorten:

  • Greenfield development: hierbij wordt een stuk onbebouwde grond – vaak van oorsprong landbouwgrond – gebruikt als locatie voor nieuwe plannen zoals datacenters en distributiecentra.
  • Brownfield development: hierbij wordt een eerder gebruikt bedrijventerrein verder ontwikkeld. Omdat dit al industrie is geweest, is er soms sprake van bodemverontreiniging of moeten er gebouwen gesloopt worden.
  • Bedrijven die verbouwen of uitbreiden op eigen terrein.

Omgevingsvergunningen

Nederland heeft op dit moment twee onderdelen binnen omgevingsvergunningen: milieuvergunningen en bouwvergunningen. Deze twee zijn altijd aan elkaar verbonden. Een bedrijf kan vaak wel beginnen met de bouw als er een bouwvergunning is, maar een milieuvergunning is van belang om grip te houden op onder andere emissie en afvalstromen.

Strategische ondersteuning

Tauw is gespecialiseerd in strategische ondersteuning bij vergunningaanvragen. Als voorbeeld nemen we een bedrijf dat te veel stikstofemissies heeft en waarbij de impact van de resulterende stikstofdepositie op natuur te groot is. Hiervoor zal een vergunning niet verleend worden, tenzij bepaalde maatregelen worden genomen. In dat geval wordt nagedacht over scenario’s en maatregelen om een vergunningaanvraag mogelijk te maken.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Joost Bakx

 +31 62 04 92 47 6

Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening met betrekking tot Environment (Milieu)

Kunnen wij u helpen op het gebied van Environment?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.