Chemische en fysische explosies

Grofweg zijn er twee type explosies, namelijk chemische- en fysische explosies.

Fysische explosies kunnen veroorzaakt worden door drukopbouw binnen een gesloten omgeving zoals een (reactor)vat. Als de druk te groot wordt voor de gesloten omgeving, zal deze uiteindelijk bezwijken en komt de inhoud vrij door middel van een explosie.

Chemische explosies kunnen veroorzaakt worden door een brandbaar gas, vloeistof of poeder in combinatie met zuurstof en een ontstekingsbron. Als deze stof vrijkomt in de lucht met de juiste mengverhouding en met voldoende ontstekingsenergie, kan de wolk tot snelle verbranding of explosie komen.

Het explosieveiligheidsdocument (EVD)

Met behulp van risicoanalyses en de beoordeling van werkzaamheden, worden voorwaarden en maatregelen opgesteld om een explosie te voorkomen. Ten grondslag aan het voorkomen van explosies ligt het explosieveiligheidsdocument (EVD). In dit document worden alle mogelijk activiteiten waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is of zou kunnen zijn van een explosieve atmosfeer beschreven. Daarnaast staat in het document beschreven welke maatregelen nodig zijn om een explosie te kunnen voorkomen.

Toepassingen EVD

Het EVD van Tauw voldoet aan de (Europese) wetgeving (ATEX-richtlijn) en de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 7910) en is één op één toepasbaar voor de werkvloer. De maatregelen in het EVD voldoen aan de arbeidshygiënische strategie en bestaan zowel uit organisatorische als technische maatregelen.

Het EVD kan gebruikt worden ter ondersteuning van onder andere:

  • Het BHV-plan
  • Installatiescenario’s in het kader van Brzo en Seveso
  • Rampenplannen
  • Bedrijfsbrandweerrapport
  • Verzekeringen

Onze aanpak

Het EVD wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de medewerkers die de risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Door medewerkers te betrekken bij de inventarisatie en mee te laten denken bij het bepalen van de beheersmaatregelen, zullen zij zich eigenaar voelen van het gevaar en de beheersmaatregelen.

De experts van Tauw zijn deskundig op het gebied van explosieveiligheid, arbeidsomstandigheden en procesveiligheid. Hierdoor zijn zij instaat om integraal advies te geven over de veiligheid van de installatie en de werkplek.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Jenieke Kuipers - Dekker

+31 62 06 13 59 6

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u een vraag over explosieveiligheid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.