Voorbeelden van risico's bij ruimtelijke ontwikkelingen

Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling kunt u vanuit de omgeving te maken krijgen met risico’s op het gebied van vervoer, opslag of gebruik van gevaarlijke stoffen. Zo kunnen er in het plangebied bedrijven zitten die:

  • bedrijven zijn die werken met gevaarlijke stoffen (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen)
  • transportroutes voor gevaarlijke stoffen nabij liggen
  • of hogedruk aardgasleidingen in de bodem aanwezig zijn

Daarnaast kan een ruimtelijke ontwikkeling effecten hebben naar de directe omgeving toe. Daarom is het verplicht om externe veiligheidsrisico’s inzichtelijk te maken en te beheersen, zowel bij de onderbouwing van bestemmingsplannen als omgevingsvergunningen.

Het startpunt: inventarisatie en analyse

TAUW helpt organisaties stap voor stap bij het borgen van externe veiligheid. Dit begint met het inventariseren en analyseren van aanwezige risico’s. We brengen de risicobronnen in het plangebied in kaart en analyseren per bron of deze beperkingen op kan leggen aan de ontwikkeling in het plangebied. We bepalen of er nader onderzoek noodzakelijk is, of dat er op kwalitatief niveau uitsluitsel gegeven kan worden.

Nader onderzoek: risicoberekeningen (QRA)

Is een nader onderzoek naar specifieke risicobronnen noodzakelijk? Dan berekenen we tot in detail wat de gevolgen van uw ontwikkeling kunnen zijn. Op basis van deze risicoberekeningen (QRA’s) adviseren we risicobeperkende maatregelen die het meest effectief en kostenefficiënt zijn voor uw specifieke situatie.

De rapportage van de berekeningen geeft inzicht in de afstanden en contouren van het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en eventuele knelpunten. Deze rapportage is inzetbaar bij de ruimtelijke onderbouwing bij ieder bestemmingsplan of de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Onze toegevoegde waarde

Bij TAUW werken ervaren en gedreven adviseurs die u kunnen ondersteunen op zowel planmatig, technisch als procesmatig niveau. Hierdoor kunnen we u intensief begeleiden in vergunningsprocedures en de haalbaarheid van uw project vergroten.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Danny Pol 

 +31 65 47 12 35 7

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u een vraag over externe veiligheid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.