Ruimtelijke ordening

Bent u van plan een nieuwe (spoor)weg, woonwijk of (bedrijven)terrein aan te leggen? Dan bent u in veel gevallen verplicht om een geluidsonderzoek uit te voeren. U moet aantonen dat de toekomstige ontwikkeling voldoet aan de wettelijke eisen en/of sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Tauw voert geluids- en trillingsonderzoeken uit ten behoeve van bestemmingsplannen, m.e.r.-procedures en andere ruimtelijke procedures. Wij bieden ook advies op maat over de effecten van geluid op gevoelige natuur en het bereiken van de vereiste geluidwering van gebouwen.

Compliance en vergunningen

Bij een melding Activiteitenbesluit of het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u vaak ook een akoestisch onderzoek nodig. Wij verzorgen dit akoestische onderzoek en zorgen ervoor dat uw bedrijf voldoet, en kan blijven voldoen, aan de geluidregelgeving. Tauw verzorgt uw compliance- en vergunningenonderzoek van begin tot eind. Wij verrichten geluidsmetingen aan geluidsbronnen en/of de omgeving, stellen rekenmodellen op, voeren overdrachtsberekeningen uit en maken prognoseberekeningen. De resultaten toetsen wij aan de wet- en regelgeving en waar nodig adviseren wij geluidsreducerende maatregelen. Hierdoor weet u hoe u in compliance bent of kunt komen. Tevens voeren wij in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit geluidsmetingen op de arbeidsplaats uit en adviseren wij u maatregelen om de blootstelling aan geluid te beperken.

Evenementen

Organiseert u een evenement of festival? Dan moet u zich aan de geluidsnormen van de gemeente houden. Als een gemeente geen specifiek geluidbeleid heeft, kunnen wij adviseren in de te hanteren geluidsnormen om klachten van omwonenden te voorkomen of te beperken. Tijdens het evenement kunnen wij het geluid voor u monitoren en de grenswaarden bewaken.

Bouwbesluit

Voorafgaand aan bouw- of sloopwerkzaamheden kunnen we prognoseberekeningen uitvoeren om na te gaan of voldaan zal worden aan de eisen van het bouwbesluit. Tijdens het werk monitoren we de geluids- en trillingsbelasting en bewaken de grenswaarden. Ook kunnen we lucht- en contactgeluidmetingen (tussen woningen) voor u verzorgen.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 



Gijs Duijst

 +31 62 29 27 55 3

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u een vraag over geluid en trillingen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.