Werken in verontreinigde grond

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G) legt risico’s vast en beschrijft maatregelen voor het beheersen van deze risico’s. Het V&G-plan beschrijft bijvoorbeeld de risico’s voor asbest, samenvallende werkzaamheden en bodemverontreinigingen. Maar welke maatregelen moet u nu treffen als u werkzaamheden in verontreinigde grond of grondwater uitvoert? Welke veiligheidsklassen zijn van toepassing en wat voor invloed heeft dit op de werkzaamheden? Op basis van de verontreinigingssituatie en de uit te voeren werkzaamheden bepalen onze veiligheidskundigen de risicogestuurde maatregelen, uitgaande van de CROW 400.

Safety CODE

Welke risico’s zijn relevant om in een Risico Inventariseren en Evaluatie (RIE) op te nemen, zonder dat het V&G plan enorm dik wordt? Met de Safety CODE bieden we een eenvoudig hulpmiddel voor het inventariseren van risico’s in het ontwerp. De Safety CODE kijkt naar de Condities, de Organisatie, het Doel van de werkzaamheden en het Equipement. Geen eindeloze tabellen met algemene risico’s: de Safety CODE biedt handvatten om concrete risico’s en maatregelen in het V&G plan te beschrijven. Daarnaast geeft het invulling aan artikel 2.28 van het Arbobesluit. Onze Tauw veiligheidskundigen helpen graag om de Safety CODE toe te passen in uw project.

BLVC

Hoe borgt u de veiligheid rondom een groot bouwproject? Welke invloed heeft een bouwproject op de directe omgeving? Met behulp van een BLVC-plan beschrijven we samen met u concrete beheersmaatregelen om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie rondom het bouwproject te beheersen.

Integraal veiligheidsprogramma

Het integraal veiligheidsprogramma van RWS beschrijft 13 verschillende veiligheidsthema’s, waaronder arbeidsveiligheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. U kunt deze 13 veiligheidsthema’s gebruiken om een ontwerp te beoordelen op een veilige maakbaarheid en onderhoudbaarheid. Tauw ondersteunt opdrachtgevers in de ontwerpfase met het beoordelen van de thema’s. Daarnaast ondersteunen we opdrachtnemers met het concretiseren van het integraal veiligheidsplan.

Safety Walk

We helpen u graag met de veiligheid op uw bouwplaats door een Safety Walk, een Safety Coach of een Producttoets Veiligheid. Tauw heeft veiligheidskundigen (MoSHE, HVK, Arbeidshygiënisten, MVK) door het hele land.

Met onze Safety app leggen we onze waarnemingen vast en helpen we u met het verbeteren van de veiligheid op uw bouwplaats. Ook kunnen we in het kader van Systeem Gerichte Contractbeheersing product- en documenttoetsen uitvoeren op het gebied van V&G.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Daan van Wieringen
T: +31 61 09 42 47 1
E:daan.vanwieringen@tauw.com
LinkedIn