Integraal managementsysteem

Sinds de invoering van High Level Structure (HLS) hebben belangrijke normen zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (gezond en veilig werken) en NTA 8620 (externe veiligheid en Brzo) dezelfde structuur, opzet en kernelementen gebaseerd op hun specifieke thema. Daarom adviseert Tauw om niet voor elke norm een apart managementsysteem te bouwen, maar juist een integraal managementsysteem. Dat betekent dat u met één systeem aan alle normen kunt voldoen. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het opzetten en bouwen van integrale managementsystemen. Daarbij beschikken wij over vergaande kennis van alle normen en specifieke thema’s. Tauw biedt een unieke diepgang en koppeling tussen ISO en NTA (Brzo)-normen.

Veiligheidsmanagementsysteem

Een VeiligheidsManagementSysteem (VMS) kan deel uitmaken van een integraal managementsysteem en is een verplichting vanuit Brzo- of Arie-wetgeving. Een VMS heeft als doel om op een planmatige en systematische manier risico’s op zware ongevallen beheersbaar te maken en om doelstellingen te realiseren. Met het VMS bent u in staat om voortdurend aan de gestelde eisen te voldoen en prestaties te verbeteren. Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen beheersen en verbeteren (Plan-Do-Check-Act-cyclus). Daarnaast is borging van de bereikte verbeteringen van belang om terugval in prestaties te voorkomen.

Veiligheidscultuur en veiligheidsbewustzijn

Om een managementsysteem goed te implementeren, is het van belang dat iedereen in de organisatie veilig en gezond werkt. Hierdoor worden (zware) ongevallen en milieuschade voorkomen. 

Er zijn veel definities van het begrip veiligheidscultuur omdat veiligheid voor iedereen anders is. Hoe voorkomt u als bedrijf een onveilige situatie? De veiligheidsexperts van Tauw onderzoeken onveilige situaties en de drijfveer van medewerkers om op een bepaalde manier te handelen. We gaan op gelijkwaardige en onafhankelijke wijze met uw medewerkers in gesprek.

Samen met u ontdekken de adviseurs van Tauw wat de interne bedrijfscultuur is, wat gewenst en efficiënt gedrag is, op welke wijze ongewenst gedrag omgezet kan worden naar gewenst gedrag en hoe het gewenste gedrag behouden blijft.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Thijs Limburg

 +31 61 11 87 30 1

Stuur mij een mail

 

 

Door implementatie van een (integraal) managementsysteem heeft u:

  • meer grip op prestaties door gerichte sturing
  • aansluiting tussen strategie en praktijk
  • duurzaam relatieonderhoud met de omgeving, overheid en andere stakeholders
  • betere risicobeheersing en kansenbenutting
  • besparingen op bijvoorbeeld afval-, verzuim-, grondstof- of faalkosten
  • geborgd dat u voldoet aan wet- en regelgeving

Kunnen wij u helpen voldoen aan ISO normen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag!