Verkrijgen van een vergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning (license to operate) beginnen we altijd met de inventarisatie van uw wensen. Aan de hand van uw wensen bepalen we welke vergunningen en toestemmingen nodig zijn. Ook beoordelen we of de beoogde locatie geschikt is voor uw wensen. In overleg met u  gaan we in gesprek met het bevoegde gezagen zoals de gemeente, omgevingsdienst, provincie en Rijkswaterstaat. Vervolgens stellen we de vergunningsaanvraag op en voeren onze experts onderzoek uit ten behoeve van de aanvraag. Tenslotte beoordelen we de ontwerpbeschikking die is opgesteld door het bevoegd gezag en dienen  eventueel zienswijze in. In noodzakelijke gevallen dienen we ook bezwaar en beroep in.

Het resultaat is dat u, met onze ondersteuning, uw inrichting in bedrijf kunt brengen in overeenstemming met de afgegeven vergunning.

Onderzoek bij vergunningsaanvragen

Om tot een vergunningaanvraag te komen, is vaak onderzoek nodig. Tauw kan nagenoeg alle onderzoeken zelf uitvoeren dankzij onze specialisten. Onderzoeken die vaak voorkomen in een vergunningstraject zijn:

 

De Omgevingswet

De exacte werkwijze bij het verkrijgen van een vergunning is altijd afhankelijk van uw specifieke situatie en de planning van uw project. Deze planning is nu nog relevanter vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op per 1 januari 2024. Alle aanvragen die na dit moment worden gedaan worden behandeld conform de nieuwe Omgevingswet. Het moment van indienen kan gevolgen hebben voor de vergunningen die in uw project van toepassing zijn. Wij kunnen u hier over adviseren.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Rosalie Geerlinks

 +31 61 10 39 63 3

Stuur mij een mail

 

 

Kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.