Inventarisatie

De RI&E richt zich op een aantal onderwerpen gerelateerd aan de werkzaamheden waarbij de werkplek en de medewerker centraal staan. De basis inventarisatielijst van Tauw is een verzameling van alle onderwerpen die voor kunnen komen.

We beginnen met de basis, namelijk het veiligheidsbeleid. Daarna zoomen we in op de werkzaamheden en de inventarisatie. Hierbij kijken we naar de werkwijze van de medewerker. Het kan voorkomen dat de werkzaamheden voor een medewerker vanzelfsprekend zijn, maar ongezien risico’s meebrengt. We analyseren het gehele bedrijf, van de parkeerplaats tot het kantoor en van de kantine tot de omkleedruimtes en de fabriek.

Machineveiligheid

Een specifiek onderdeel van de RI&E is de machineveiligheid. Tauw helpt u bij het beoordelen van de veiligheid van uw machinepark. Dit doen wij op basis van de CE-markering, machinerichtlijn of (bij hele oude machines) een machine-risicobeoordeling. Veel bedrijven realiseren zich niet/onvoldoende dat bij een modificatie aan een machine het bedrijf gezien kan worden als de ‘fabrikant’ van het geheel. Tauw helpt u om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. We willen ongevallen met machines voorkomen, daarom moeten deze veilig en betrouwbaar zijn.

Werkwijze RI&E

Tauw heeft een unieke methode voor het uitvoeren van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De methode bevat de volgende fases:

  1. Inventarisatie van alle activiteiten
  2. Benoemen van gevaren, gevolgen en risicofactoren
  3. Omzetten van gevaar naar een risico
  4. Bepalen van beheersmaatregelen
  5. Inventariseren van de invloed van de beheersmaatregel op het gevaar (ranking)
  6. Opnieuw beoordelen van het risico als de beheersmaatregel volledig of gedeeltelijk genomen zijn.

Bij het bepalen van de beheersmaatregelen volgen we de arbeidshygiënische strategie en kijken we naar de technische en economische haalbaarheid.

De eerste en vierde fase voeren we uit met de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. Hierdoor ontstaat draagvlak binnen de organisatie en krijgt een medewerker de kans om mee te denken in het wegnemen van eigen gevaren. Door deze samenwerking vergroten we de betrokkenheid onder de medewerkers.

Toetsing

De Arbowet schrijft voor dat de RI&E getoetst dient te worden door een kerndeskundige. Tauw beschikt over gecertificeerde hogere veiligheidskundigen (kerndeskundige) die uw RI&E kunnen toetsen. Om de toets uit te kunnen voeren, spreken wij onder andere met de opsteller van de RI&E, inspecteren wij de werkplek en kijken we of de RI&E volledig en betrouwbaar is. Daarnaast controleren we of de beheersmaatregelen uit de RI&E het gewenste effect hebben.

Integraliteit

De RI&E en de ARI&E gaan over de werkplek van de medewerker en is de basis voor het in kaart brengen van de gevaren die werken met zich brengt.

Het team van Tauw bestaat uit specialisten die alles weten van de diverse onderwerpen. Zij werken samen met generalisten die de onderlinge verbanden zien en kunnen zorgen dat het beheersen van het ene gevaar niet gepaard gaat met het introduceren van nieuwe gevaren. Kortom, Tauw biedt bedrijven en instellingen een integrale aanpak van het inventariseren en evalueren van alle risico’s op de werkplek.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Eldert de Vries
Tel: +31 61 19 19 03 1

Stuur mij een mail

Heeft u een vraag over RI&E?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.