Hoe werkt een RI&E?

Iedere werkplek kent risico’s. Soms overduidelijk, maar soms verborgen in vanzelfsprekende werkwijzen of kleine details waar uw medewerker ze niet herkent of verwacht. Bij een RI&E brengen we al deze risico’s in beeld. We analyseren het gehele bedrijf - van parkeerplaats tot kantoor en van kantine tot omkleedruimtes - en de werkwijzen van uw medewerkers. Dit doen we volgens een unieke TAUW-methode, waarbij we de volgende fases doorlopen:

  1. Inventarisatie van alle activiteiten
  2. Benoemen van gevaren, gevolgen en risicofactoren
  3. Omzetten van gevaar naar een risico
  4. Bepalen van beheersmaatregelen
  5. Inventariseren van de invloed van de beheersmaatregel op het gevaar (ranking)
  6. Opnieuw beoordelen van het risico als de beheersmaatregel volledig of gedeeltelijk genomen zijn

Machineveiligheid belangrijk onderdeel RI&E

Veel bedrijven realiseren zich niet dat bij een modificatie aan een machine het bedrijf als de ‘fabrikant’ van het geheel kan worden gezien en dat dit eventueel verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Daarom is machineveiligheid een belangrijk onderdeel van de RI&E. Onze specialisten beoordelen de veiligheid van uw machinepark op basis van de CE-markering, de machinerichtlijn of (bij hele oude machines) een machine-risicobeoordeling. Zo zorgen we dat uw machines veilig en betrouwbaar zijn en ongelukken worden voorkomen.

Haalbaarheid en draagvlak

Ons doel is om uw organisatie te helpen risico’s te beheersen, nu en in de toekomst. Dat kan alleen met maatregelen op maat en een risicobewuste organisatie. Daarom adviseren we beheersmaatregelen die technisch en economisch haalbaar zijn en aansluiten bij uw arbeidshygiënische strategie. Daarnaast betrekken we uw medewerkers intensief bij de inventarisatie en het bepalen van maatregelen. Zo kunnen medewerkers meedenken over het veiliger maken van hun eigen werkplek en vergroten we het draagvlak voor eventuele maatregelen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en groter risicobewustzijn in de organisatie.
 

Toetsing van RI&E

Is uw RI&E door iemand anders uitgevoerd? TAUW beschikt over gecertificeerde hogere veiligheidskundigen (kerndeskundigen) die uw RI&E kunnen toetsen, zodat u voldoet aan de Arbowet. Om de toets uit te kunnen voeren, spreken wij onder andere met de opsteller van de RI&E, inspecteren wij de werkplek en kijken we of de RI&E volledig en betrouwbaar is. Daarnaast controleren we of de beheersmaatregelen het gewenste effect hebben.

Kunnen wij iets voor uw organisatie betekenen? 

Bij TAUW staat een team van specialisten klaar om uw arbeidsveiligheid vanuit verschillende disciplines te beoordelen. Voor één integrale aanpak, waarbij we alle risico’s op de werkplek inventariseren, evalueren en oplossingen combineren. 

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Jenieke Kuipers - Dekker

 +31 62 06 13 59 6

Stuur mij een mail

 

 

Kunnen wij helpen bij het opstellen/toetsen van een RI&E?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.