Geluid is een belangrijk en altijd terugkomend milieuaspect in vrijwel alle ruimtelijke ontwikkelingen. Of het nu gaat om nieuwbouw of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, in bijna alle gevallen zal geluid een doorslaggevende rol spelen in de besluitvorming en vergunningverlening.

Wij kennen de problematiek rondom geluid en geluidsoverlast maar we zijn ook vertrouwd met de politiek die er voor nodig is om uw plannen tot uitvoer te kunnen brengen. Naast geluidsmetingen vallen trillingsmetingen, ter beperking van trillingshinder bij personen of trillingsschade aan gebouwen of installaties, ook binnen onze expertise.
Daarnaast zijn onze adviseurs ook bezig met innovatieve ontwikkelingen zoals een nieuwe methode voor onderzoek naar verstoring van vogels door geluid.

De geluidadviseurs van Tauw zijn niet alleen voor het bedrijfsleven werkzaam. Tot onze klanten behoren ook projectontwikkelaars en overheden voor wie we geluidsprojecten uitvoeren op het gebied van ruimtelijke planvorming, milieueffectrapportages en weg- en railverkeerslawaai. Door die ervaring weten wij wat er speelt in dit deel van het vakgebied en deze kennis gebruiken we vervolgens in andere projecten.

Downloads

Integratie lucht en geluid

Download

Vogels en geluid

Download

Diensten Geluid:

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Gijs Duijst
T: +31 62 29 27 55 3
E:gijs.duijst@tauw.com
LinkedIn
Gijs Duijst