Het plasticvangsysteem dat helpt onze oceanen schoon te houden 

Plastic vervuilt onze zeeën en  oceanen en brengt daarmee onszelf, dieren en de omgeving in gevaar. We lopen gezondheidsrisico’s en onze stranden liggen vol met aangespoelde plastics, slechts een fractie van wat zich nog in de zogenoemde ‘plasticsoup’ bevindt. Het micro- en macroplastic van consumenten en de industrie belandt - bedoeld en onbedoeld - in de zee via de binnenlandse rivieren. Met de Shoreliner, een plastic vangsysteem, vermindert de aanvoer van plastic naar de oceaan door (plastic) drijfvuil met een duurzame oplossing op te vangen en te verwijderen. Het opgevangen plastic kan vervolgens worden gerecycled.

Samen sterk

Het plasticvangsysteem Shoreliner is ontwikkeld door Tauw in samenwerking met TenCate Geosynthetics, Dow Chemical en JP Schilder BV in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam (als onderdeel van het project Port Waste Catch) om drijfafval in de haven te ‘vangen’ voordat het in zee terechtkomt. Drijfafval is een probleem dat wereldwijd speelt, ook in de Rotterdamse haven. Het vervuilt het water en komt op de oevers terecht.

Gezamenlijk zijn deze partijen de uitdaging aangegaan om een oplossing hiervoor te vinden. In alle soorten water komt drijfvuil voor, zoals rivieren, havens en natuurgebieden (in mindere mate), om vervolgens te eindigen in de oceaan door stroming van water en wind. Het vangsysteem drijft op natuurlijke wijze macroplastics (>5 mm) en drijfafval in het water bijeen vlak voor het talud. Een geleider van styrofoam met daaromheen filterdoek tot 50 cm diep is bevestigd aan een meerpaal. Drijfvuil wordt met de constructie naar de opvang geleid. Deze wordt vervolgens leeggehaald met een mechanische grijper, waarna recyclebaar materiaal gescheiden wordt voor hergebruik.

De stroom vooruit

Drijfvuil stroomt vanuit het volledige stroomgebied van onder andere de rivieren Rijn, Maas en IJssel via de Nieuwe Maas en het Haringvliet naar de Noordzee. Een gedeelte van dit drijfvuil hoopt zich op in de vele Rotterdamse havenbekkens. In de Lekhaven komt voornamelijk bij zuidwestelijke windrichting zwerfafval binnen, wat vaak door het tij op de kade wordt gesmeten en vervolgens wordt opgeruimd door het Havenbedrijf Rotterdam. Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee.

Het pilotproject bestaat hoofdzakelijk uit een systeem dat bijeengedreven (plastic) drijfvuil vlak voor de kade afvangt, waarna een grijper de plastics uit het water vist. Het prototype ligt in de Lekhaven (onderdeel van de Rotterdamse Haven). Het initiatief van het prototype is onderdeel van Port Waste Catch waarbij het Havenbedrijf Rotterdam zich inzet voor een innovatievere, schonere en duurzamere haven.

Van pilot naar pionier

Het prototype is sinds eind 2016 in gebruik en is na verschillende monitoringsronden geoptimaliseerd. Zo is het opvangsysteem vernieuwd met een aluminium frame om het drijfafval beter te kunnen vasthouden. Daarnaast is ook de lengte van verdubbeld, zodat het hele talud in de Lekhaven nu wordt afgeschermd. In totaal is vanaf eind 2016 tot juni 2017 al zo’n 254 kilogram drijfvuil opgevangen waarvan ruim 48 kilogram plastics. Opvallend genoeg bevonden zich tussen het drijfvuil meerdere touwen die een reëel gevaar vormen voor scheepsschroeven. Aanvullend op het pilotproject doet Tauw ook onderzoek naar het afvangen van microplastics (<5 mm).

De bedoeling is om de Shoreliner door te ontwikkelen tot een efficiënt vangsysteem dat met minimale inspanning geplaatst en geleegd kan worden, bijvoorbeeld in havens en langs oevers. Een groot voordeel van het systeem is dat het kan worden aangepast aan de specifieke situatie, bijvoorbeeld grote oppervlakte, getijverschillen en soorten drijfvuil van het water. In de Lekhaven kan bijvoorbeeld voor het stenen talud een drijvende natuurvriendelijke oever van ca. 200 m2 aan de geleider worden gekoppeld. Deze begroeide matten geven het systeem een groene uitstraling, verbeteren de waterkwaliteit en stimuleren de biodiversiteit in het havengebied, wat bijdraagt aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Het project heeft tevens toegevoegde waarde als research- en testlocatie voor andere onderzoeken van bijvoorbeeld universiteiten die micro- en macroplastics monitoren.

Kortom, we blijven deze oplossing voor het verminderen van drijfvuil verder ontwikkelen; om de hoeveelheid drijfvuil in water te verminderen, om het opgevangen (plastic) drijfvuil zoveel mogelijk te recyclen, om mens en dier een gezonde(re) leefomgeving te bieden. Wil je meer weten over de meest recente ontwikkelingen of hoe de Shoreliner in specifieke gebieden of situatie kan worden toegepast, neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

Is de Shoreliner interessant voor uw (haven)gebied?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.