Stap 1 – Probleemanalyse, ambities en doelstellingen bepalen met het Ambitieweb en de Omgevingswijzer

Aan het begin van een project brengen we met u de problemen, doelstellingen en potentiële impact van uw project in kaart. Dit helpt om in het vervolg beter te kunnen prioriteren en om keuzes te maken. De omgevingswijzer kijkt projectoverstijgend naar kansen voor duurzaamheid. Het Ambitieweb beschouwt deze kansen op projectniveau.

Duurzaamheid kan op verschillende manieren vorm nemen in een project, maar vaak kun je niet alles tegelijk. Voor welke duurzaamheidsthema's wilt u zich voornamelijk inzetten? Wij ondersteunen bij het bepalen van uw ambities. Dit kan zowel intern als in sessies waarin stakeholders betrokken worden. Hiervoor maken we gebruik van het ambitieweb, een visuele weergave van 12 duurzaamheidsthema’s en de daarna gekoppelde ambitieniveaus.

Stap 2 – Kansen inventariseren

Om duurzaam te handelen gaan we op zoek naar oplossingen die passen bij de vraag en de situatie. We zoeken naar kansen en dagen u en onszelf uit om onconventionele kansen te ontdekken. Wat kunnen we bijdragen zodat het vandaag beter wordt dan gisteren? Afhankelijk van de opgave kan het verfrissende inzichten opleveren als je kansen gezamenlijk met betrokken stakeholders of via een marktconsultatie verzamelt.

Stap 3 – Ambities en kansen vastleggen

We zorgen voor een goede borging van de kansen en ambities zodat u deze later in uw project kunt verzilveren. Het kansendossier is hiervoor een eenvoudige manier om het overzicht te houden en om projectdoelstellingen concreet te maken. 

Stap 4 – Maatregelen uitwerken en selecteren

Aan de kansen en projectdoelstellingen gaan we in het vervolg invulling geven. Het resultaat is een overzicht van concrete ontwerprichtlijnen of maatregelen. Daarnaast is het mogelijk om aanvullend onderzoek voor innovatieve duurzaamheidsmaatregelen uit te laten voeren met een bijbehorende business case. Wij ondersteunen in het selecteren van maatregelen en ontwerprichtlijnen. Dit doen wij door te kijken naar financiële, maatschappelijke, technische haalbaarheid en uiteraard de duurzame meerwaarde in relatie tot de gestelde ambities.  Het resultaat is een definitieve selectie die kan worden opgenomen in de EMVI-criteria.

Stap 5 – Aanbesteding beoordelen

Voor de beoordeling van de aanbesteding maken we gebruik van de rekentool DuboCalc en de CO2-prestatieladder. DuboCalc is ontwikkeld om de duurzaamheid en de milieukosten van inschrijvingen te berekenen en te vergelijken. Het kan ook een nuttige aanvulling zijn bij het selecteren van maatregelen. De CO2-prestatieladder honoreert inspanningen van aannemers op het gebied van CO2-reductie in de bedrijfsvoering. Een hogere score op de ladder kan tijdens een aanbesteding beloond worden met een concreet voordeel tegenover concurrenten.

Stap 6 – Aanpak verifiëren en valideren

Om duurzaamheid een significant onderdeel van de EMVI-beoordeling te maken, is het noodzakelijk om aan de criteria te toetsen. Wij ondersteunen u in het inzichtelijk maken van in hoeverre de duurzame ambities daadwerkelijk behaald zijn en wat de meerwaarde is voor het project en de leefomgeving.

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Sanne de Groot

 +31 65 52 55 87 0

Stuur mij een mail

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.