ADC-criteria

De ADC-criteria staan voor:

  • Alternatieven (voor de locatie en/of voor de ontwikkeling zelf) die mogelijk tot minder schade aan beschermde natuurwaarden leiden, zijn onderzocht en overwogen.
  • Dwingende reden van groot openbaar belang. Uw plan of project is van een zogenaamde ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. Uw plan of project onderscheidt verschillende wettelijke belangen. Wanneer sprake is van mogelijke effecten op door de EU als ‘prioritair’ aangemerkte soorten of habitats, is het aantal mogelijke redenen veel kleiner.
  • Compensatie.  U neemt voldoende mitigerende maatregelen om de schade op de instandhoudingsdoelstellingen de beperken of de effecten te compenseren. Compenserende maatregelen dient u te treffen vóórdat de ontwikkeling tot uitvoer kan komen.

Tauw schat samen met u in wat de kansen zijn voor een ADC-toets en stelt deze voor u op. De kennis en ervaringen van onze ecologen zijn essentieel voor een goede onderbouwing en een soepel verloop richting de vergunningsaanvraag.

Succesvolle ADC-projecten

Tauw begeleidde al enkele malen met succes klanten bij het doorlopen van het ADC-spoor. Zo werd bijvoorbeeld het Ruimte voor de Rivier project IJsseldelta-Zuid vergund en uitgevoerd op basis van een tweetal ADC-toetsen en recent oordeelde de Raad van State nog dat de ADC-toets voor de Kempenbaan-West en Veldhoven (voor effecten door stikstofdepositie) op correcte wijze was doorlopen. Tauw is trots op het resultaat, dat ertoe leidde dat een erkend verkeersknelpunt toch op korte termijn aangepakt kan worden tijdens de actuele stikstofproblematiek. Is uw project na het verbod op PAS stil komen te liggen? Tauw helpt u om te onderzoeken of uw project toch op korte termijn doorgang kan vinden.

Heeft u vragen over de ADC toets?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.