Onze diensten op het gebied van soortenbescherming 

TAUW ondersteunt haar opdrachtgevers in het gehele project, van begin (ecologische quickscan) tot eind (ecologische begeleiding).

Ecologische quickscan 

Met de ecologische quickscan (ook wel de natuurtoets) stelt Tauw voor u vast of uw activiteiten mogelijk effect hebben op beschermde soorten en of een ontheffing nodig is.

Lees meer

 

(Aanvullend) ecologisch onderzoek  

Uit de Quickscan kan naar voren komen dat er in of rond uw plangebied geschikt leefgebied voorkomt van beschermde soorten. Als uw activiteit mogelijk effect heeft op potentieel aanwezige soorten, dan is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig om vast te stellen of de beschermde soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. 

Lees meer

 

Ontfheffingsaanvragen 

Voor activiteiten en projecten die effect hebben op beschermde plant- en diersoorten is een ontheffing nodig. Heeft u een ontheffing nodig n.a.v. ecologisch onderzoek? De ecologen van Tauw helpen u hierbij! 

Lees meer

 

Ecologische begeleiding (op locatie) 

Als alle lichten op groen staan om te starten met uw activiteit of project, kan het zijn dat u volgens een ecologisch werkprotocol of gedragscode moet handelen.

Lees meer

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.