Niet alleen energiebronnen veranderen

Ook de vraag naar energie verandert. In en om het huis wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe elektronische toepassingen en ook in het energienet zelf wordt steeds meer van ICT gebruik gemaakt. Netbeheerders maken het net geschikt voor al deze veranderingen in vraag en aanbod. Zij verzwaren het net en zoeken naar slimme en efficiënte oplossingen om de pieken in vraag en aanbod op te vangen en te overbruggen.

Verduurzaming en decentralisering van energieopwekking zorgt daarmee dat er andere eisen aan de (bestaande) energie infrastructuur worden gesteld. Het vergt innovaties en forse investeringen.

Een energienet gaat voor enkele tientallen jaren in de grond

Verkeerde beslissingen kunnen ertoe leiden dat het net een beperkende factor van de verduurzaming wordt omdat het bepaalde ontwikkelingen niet aan kan. Maar ongebreideld investeren in netten om alle denkbare ontwikkelingen mogelijk te maken is uit kostenoverwegingen eveneens maatschappelijk ongewenst. Tegelijkertijd wordt het steeds drukker in de ondergrond met wortels, buizen, kabels en leidingen. Het vraagt om specialistische kennis om belemmeringen tijdig te signaleren, deze op de juiste manier af te wegen en op te lossen.

Hoe kan TAUW hierin ondersteunen?

TAUW werkt veel voor netbeheerders. Voor tracés door het hele land voeren we conditionerende onderzoeken uit bij vervangings-, vernieuwings- en verzwaringsopgaven. Ook geven onze toegewijde adviseurs in deze projecten het omgevingsmanagement vorm. Zo maken we samen met belangrijke stakeholders de ruimtelijke inpassing met een integrale blik mogelijk.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Yacintha Mulder

  +31 65 15 44 60 1

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u vragen over de energietransitie voor netbeheerders?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.