We doen het samen

Een weldoordachte Transitievisie Warmte ontstaat wanneer er samen met interne en externe stakeholders zoals de netbeheerder, woningcorporaties, waterschappen en lokale energiecoöperaties wordt nagedacht over de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden binnen de gemeente. Als specialist in de openbare ruimte hebben wij ervaring met het betrekken van de relevante stakeholders. Wij denken graag met u mee over wie u op welke manier kan betrekken, zodat de gewenste input wordt opgehaald en er een breed gedragen visie kan worden vastgesteld.

Lokale analyse

Tauw faciliteert niet alleen het proces, maar heeft ook de technische kennis in huis. Naast het betrekken van stakeholders is het - aldus de leidraad van het PBL - belangrijk om de lokale analyse te verijken. Dit doen we door de uitkomsten van de startanalyse en vaak een door lokale netbeheerders opgesteld model te vergelijken en aan te vullen met lokale informatie afkomstig van stakehoders.

Daarnaast is het van belang om op zoek te gaan naar meekoppelkansen: spelen er ergens al initiatieven, waar zit de woningbouwcorporatie of moet er de komende jaren ergens een riool worden vervangen? Door de technische mogelijkheden en meekoppelkansen naast de verschillende wijken te leggen, kan gezamenlijk er een inzicht worden verkregen in welke technische oplossingsrichtingen waar wenselijk zijn en waar dit mogelijk kan worden gestart. Op deze manier ontstaat een visie die past bij de gemeente.

In twee dagen werken aan de bouwstenen van de Transitievisie Warmte

In Drenthe en Overijssel bundelen wij de kennis en kracht van drie bureaus om in twee dagen tijd te komen tot de bouwstenen van de Transitievisie Warmte. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst - de Samen van Start-sessies -  werken we met meerdere gemeenten en diverse stakeholders aan het wat, waar, wanneer en waarom van de Transitievisie Warmte. Het voordeel van deze intensieve twee dagen is dat er naar gemeente overstijgende bronnen kan worden gekeken. Alle stakeholders zijn bij elkaar. Er wordt niet alleen gewerkt aan kennisdeling maar ook nieuwe kennis opgedaan. Wethouders en raadsleden worden geïnformeerd (tijdens een avond terugkoppeling) en op de lange termijn kost de aanpak vaak minder tijd.

Waarom Tauw als partner?

  • De Samen van Start aanpak is/wordt inmiddels bij meer dan 30 gemeente toegepast
  • TAUW heeft al meerdere transitievisies geschreven
  • TAUW heeft veel ervaring met het betrekken van lokale stakeholders bij het proces.
  • Met TAUW kunt u direct verder werken aan opvolgende wijkuitvoeringsplannen

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Eefje van Empel

  +31 62 57 69 98 1

Stuur mij een mail

 

 

Projectreferenties transitievisie warmte (TVW)

Aan de slag met de transitievisie warmte?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.