Whitepaper 'Het (Wijk)Uitvoeringsplan, de volgende stap in de Warmtetransitie'

De afgelopen periode bent u als gemeente intensief bezig geweest met het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte. De visie omschrijft op welke manier en volgens welke planning de gebouwde omgeving in de gemeente overgaat van fossiele brandstoffen op een vorm van duurzame energie. Met als belangrijkste doel het terugdringen van de CO2-uitstoot tot CO2-neutraal in 2050. Nu de visie is vastgesteld is het tijd voor de volgende stap in dit proces: het (Wijk)Uitvoeringsplan. Hoe maakt u dit samen met alle betrokkenen tot een succes?

Over het whitepaper

In deze whitepaper gaan we in op diverse fasen en ‘ingrediënten’ die onmisbaar zijn om te komen tot een goed Uitvoeringsplan: een integraal Uitvoeringsplan waar zowel inwoners, ondernemers, stakeholders en bestuurders achter staan en mee verder kunnen. Op naar een aardgasvrije toekomst! De volgende fasen worden behandeld:

  • Fase 1: het creëren van een goede basis 
  • Fase 2: verdieping van de mogelijkheden
  • Fase 3: komen tot een kernselectie
  • Fase 4: opstellen Uitvoeringsplan

 

Whitepaper aanvragen