Wateroverlast en overstroming

Eén van de gevolgen van klimaatverandering is extreme neerslag. Daarbij kan het water niet allemaal door het riool verwerkt worden of direct de grond in. Het overtollige water stroomt dan af en kan leiden tot wateroverlast. In onze software zit onder andere een hydrologisch model waarmee verschillende buien doorgekend kunnen worden.

Naast inundatie kaarten op bepaalde momenten (bijvoorbeeld 1 uur na de bui) kan hiermee ook het verloop van inundatie en stroombanen in de tijd getoond worden. Hiermee kan bepaald worden hoeveel kuub water per vierkante meter gedurende een bepaalde periode is gepasseerd en wat de maximale waterhoogte is geweest.

Hittestress

Niet alleen wateroverlast is een gevolg van klimaatverandering. Ook neemt de kans op langere periodes van hitte toe. In 2050 zullen per jaar gemiddeld 7 tot 15 tropische dagen (dagen waarop de maximum temperatuur hoger is dan 30 graden) voorkomen ten opzichte van gemiddeld 4 in het huidige klimaat.

Hogere temperaturen hebben een negatieve invloed op de gezondheid en de productiviteit van mensen. Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen hebben hier last van. Tygron gebruikt naast de temperatuur ook de combinatie van luchtvochtigheid, straling en wind (de gevoelstemperatuur) als indicator voor het optreden van hittestress.

Droogte

De opwarming van de aarde leidt niet alleen tot een groei van de droogtegebieden. Ook de periodes van droogte gaan langer duren en de impact op mensen wordt erger.

In de stresstesten wordt gekeken naar de impact van extreme droogte en de effecten van mitigerende maatregelen in sectoren zoals landbouw, natuur en drinkwater. In onze analyses kijken we zowel naar kans op droogte als de gevolgen daarvan, en maken we met behulp van Tygron gebruik van hydrologische en effect modellen.

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs. Jeroen Kluck 

  +31 65 17 07 78 3

  Stuur mij een mail

Tooling voor klimaatstresstesten: Tygron

Een onmisbaar hulpmiddel in de uitvoering van klimaatstresstesten is Tygron. Dit programma zetten de adviseurs van Tauw in om op een snelle manier geografische vraagstukken te analyseren. De resultaten zijn in 3D en over tijd zichtbaar. Ze zien dan bijvoorbeeld hoe een extreme bui tot afstroming komt of hoe hittestress zich gedurende de dag en nacht manifesteert in een dichtbebouwde straat.

 

Heeft u een vraag over klimaatstresstesten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.