Verbetering van de leefomgeving

Overheden staan voor de opgave van een gezonde leefomgeving voor hun inwoners, terwijl ze tegelijkertijd ruimte willen bieden aan economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Wij ondersteunen hen met onderzoek en advies. Bijvoorbeeld met het verkennen van oplossingsrichtingen van knelpunten in specifieke gebieden, effectbeoordelingen van omgevingsplannen of -verordeningen. TAUW ondersteunt overheden ook beleidsmatig via het opstellen van luchtkwaliteitsplannen om binnen een gemeente, een provincie of in het gehele land tot een structurele verbetering van de luchtkwaliteit te komen. Door onze brede kennis en decennialange ervaring kunnen we overheden helpen om globale ambities om te zetten in concrete plannen en maatregelen. Zo werken ze effectief aan verbetering van de leefomgeving en invulling van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Duurzaam ondernemen

Bedrijven krijgen te maken met wet- en regelgeving die continu verandert en strikter wordt, zoals voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Vergunningstrajecten vragen om gedetailleerde inzichten in emissies en berekeningen om de effecten op luchtkwaliteit en depositie vast te stellen. TAUW ondersteunt bedrijven van idee tot realisatie met berekeningen en metingen. We stellen de benodigde uitgangspunten vast, verzorgen procesanalyses, berekenen de verspreiding en depositie en toetsen dit aan de actuele omgevingswaarden. Daarbij adviseren we over toepassing van de best beschikbare maatregelen (BBT) om te voldoen aan alle (vergunnings)eisen. U bent daarmee in compliance en in staat uw bedrijfsvoering te continueren of te starten.  

30 jaar ervaring in advies over luchtkwaliteit

TAUW beschikt over een deskundig team, met meer dan 30 jaar ervaring in advisering over luchtkwaliteit. Zowel voor beleidsmakers, het bevoegd gezag, als voor (industriële) bedrijven. Hierdoor beschikken we over enorme kennis van bedrijfsprocessen en emissies van bronnen, emissiebeperkende maatregelen, innovatieve rekenmodellen. We hebben alle benodigde ervaring met vergunningsprocedures en ruimtelijke besluitvorming. Omdat we alle relevante disciplines op het gebied van lucht in huis hebben, heeft u één aanspreekpunt voor alle luchtgerelateerde vraagstukken. Daardoor kunt u vertrouwen op:

    • Volledige ondersteuning in vergunningsprocedures en ruimtelijke ontwikkelplannen
    • Concreet en haalbaar (beleids)advies
    • Effectieve en gedragen maatregelen
    • Persoonlijk advies

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Roger Stoeltie

  +31 62 27 92 35 8

Stuur mij een mail

 

 

Dienstverlening binnen advies over luchtkwaliteit

Heeft uw organisatie te maken met een luchtkwaliteitsvraagstuk? TAUW helpt uw organisatie bij haalbare oplossingen. Onder andere met onderstaande dienstverlening.

Beleidsadvies over luchtvraagstukken

Werk doelgericht aan een gezonde leefomgeving of natuurverbetering. TAUW helpt uw organisatie  luchtkwaliteitsambities omzetten in concrete beleidsmaatregelen.

Lees meer

Advies over industriële emissies

TAUW helpt industriële bedrijven te voldoen aan emissie-eisen uit actuele wet- en regelgeving en vergunningen. Zo werken we aan betere luchtkwaliteit en toekomstbestendige bedrijfsontwikkeling.

Lees meer

 

 

Heeft u een vraag over advies en luchtkwaliteit?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.