Voor producenten van emissiereducerende technieken voor stallen

Als producent van een innovatieve emissiereducerende techniek, zoals een emissiearme stalvloer of nieuwe mestrobot, wilt u weten of u voor uw techniek een RAV-erkenning kunt aanvragen. TAUW voert voor u metingen uit in melkvee-, kalver-, varkens- en pluimveestallen waar deze techniek wordt toegepast. Binnen een vastgelegd aantal meetseries per jaar bepalen we wat de kenmerkende emissie van de stal is waarin uw emissiereducerende techniek is toegepast.

Emissiefactoren

Dankzij onze specifieke kennis over staltechniek en vee, kunnen we verschillende metingen uitvoeren. Daarbij kan gedacht worden aan ammoniak-, geur- en stofmetingen en eventueel ook methaan- en lachgasmetingen. Onze adviseurs interpreteren de resultaten. Op basis daarvan stellen we emissiefactoren vast, die we voorleggen aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland in het kader van de RAV (regeling ammoniak en veehouderij). Wij begeleiden u bij deze aanvraag van de emissiefactor.

Voor veehouders

Als veehouder wilt u geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Vooral als uw bedrijf dicht bij een woonwijk of andere gebouwen staat, is het belangrijk dat u de normen voor de geurbelasting niet overschrijdt. Heeft u een reinigingstechniek geïnstalleerd? Dan is het belangrijk om te weten of de techniek voldoende presteert als het om de reductie van bijvoorbeeld de geur en ammoniakemissie gaat.

TAUW meet de ammoniak– en/of geuremissie van uw stal. De uitslagen daarvan en de onderzoeksresultaten naar de geurbelasting voor de omgeving leggen we naast de bestaande normen. Als er eisen zijn opgesteld over de te behalen verwijderingsrendementen van een techniek, meten en controleren wij deze rendementen.Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Wim Meijer

 +31 57 06 00 65 6

Offerte aanvragen 

 

 

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.