Wanneer wordt de Omgevingswet ingevoerd?

De Omgevingswet treedt per 1 januari in werking. Belangrijk om uit te zoeken wat de nodige stappen zijn voor uw bedrijf. Wilt u bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag indienen zonder direct met de Omgevingswet te maken te hebben, of wilt u juist nog even wachten? Welke acties u wel of niet onderneemt, het kan gevolgen hebben. In de wet blijft er in de basis veel gelijk en de wijzigingen zelf zouden beleidsneutraal moeten zijn. Welke wijzigingen er precies voor u van toepassing zijn, verschilt per bedrijf.


Omgevingsplannen met direct werkende normen

De bestaande bestemmingsplannen met onder andere bouwhoogte, bouwvlak en toegestane categorie bedrijven zullen veranderen naar Omgevingsplannen. Het Omgevingsplan dat door uw gemeente wordt opgesteld is van invloed op uw rechten en toekomstplannen. In de Omgevingsplannen worden ook algemene regels en milieuaspecten opgenomen. Deze plannen worden complexer en zijn straks deels bepalend voor de ruimte die u krijgt.

Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) vervangt het Activiteitenbesluit

Het is mogelijk dat delen van uw huidige vergunning onder het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) komen te vallen, omdat er straks naast de huidige activiteiten van het Activiteitenbesluit, meer activiteiten onder de algemene regels van het BAL vallen. Op welke activiteiten dit van toepassing zal zijn en of de algemene regels strenger of soepeler zijn dan uw huidige vergunning, moet worden onderzocht.

Complexe bedrijven

Complexe bedrijven is een nieuwe term. Hieronder vallen Seveso-inrichtingen en een aantal Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-inrichtingen. De provincie blijft voor deze bedrijven het bevoegde gezag. Voor de overige bedrijven zal de gemeente in de basis het bevoegd gezag zijn en blijven.

Nieuwe en aangepaste begrippen in de Omgevingswet

  • Milieubelastende activiteit: een nieuw onderdeel van het BAL; deze activiteit kan nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.
  • Participatie: een specifiek onderdeel in de aanvraag van een vergunning waarmee u inzicht geeft op welke manier u de (leef)omgeving bij uw plannen betrokken hebt.
  • Inrichting: dit begrip komt voor de niet-complexe bedrijven niet meer terug in de Omgevingswet.
  • Leges voor milieuvergunningen: er worden straks leges geheven bij het aanvragen van een milieuvergunning.
  • Onlosmakelijkheid vervalt: bouw- en milieuaanvragen kunnen straks los van elkaar aangevraagd worden. 

Overweeg tijdig of u de aanvraag onder het huidige of het toekomstige recht indient.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Rosalie Geerlinks

 +31 61 10 39 63 3

Stuur mij een mail

 

 

Waar kan Tauw u bij helpen? 

De invoering van de Omgevingswet vraagt van alle betrokken partijen (waaronder ook provincies en gemeenten) een andere manier van werken en een grote aanpassing van het aanvraagsysteem.Onze ervaring in advisering en ondersteuning bij tal van (industriële) bedrijven helpt u om de juiste keuzes te maken.
 
TAUW helpt u bij de volgende vragen:
·        Welke impact heeft de Omgevingswet op mijn bedrijf?
·        Moet ik een vergunning onder de huidige wetgeving aanvragen of wachten op de nieuwe wet?
·        Hoe gaan mijn voorschriften onder het Bal worden?
·        Heb ik vergunningsplichte activiteiten die straks onder algemene regels vallen?
·        Waarom wil het bevoegd gezag dat ik nu nog een revisievergunning aanvraag?
 
Bekijk ook onze Masterclass Omgevingswet voor industriële bedrijven! Speciaal voor u beschikbaar gemaakt na achterlaten van uw naam en mailadres. 
 

Masterclass bekijken

Wilt u meer informatie over een on-site training? Neem contact op voor informatie.

Kunnen wij u helpen op het gebied van de Omgevingwet?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.