Whitepaper Droogte 'Droog, droger, droogst'

Het wordt steeds droger in Nederland. De afgelopen jaren is er een aantal negatieve neerslagrecords verbroken en toekomstscenario’s van het KNMI laten zien dat het neerslagtekort ook de komende jaren toe gaat nemen. Dat heeft ingrijpende effecten op veel sectoren en de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen zijn groot.

Over het whitepaper

Om in de toekomst beter om te gaan met droogte is er een ander handelingsperspectief nodig die verder gaat dan de traditionele beleidslijn ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Zet vanaf nu in op ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’!

In onze nieuwe whitepaper Droog, droger droogst gaan we dieper in op bovenstaand genoemde zaken en omschrijft TAUW haar visie op de droogteproblematiek van de afgelopen jaren.

Aanvraagformulier