Whitepaper 'Vier succesfactoren voor een klimaatrobuust watersysteem' gepubliceerd

Om in de toekomst beter om te gaan met droogte introduceerden wij in een eerder verschenen whitepaper ‘Droog, droger, droogst' een ander handelingsperspectief door in te zetten op het kwintet maatregelen ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen én afvoeren’. Na dit whitepaper is er veel gebeurd. 2021 was wat hydrologie en klimaat betreft een opzienbarend jaar!

Over het whitepaper

Als het gaat om het watersysteem moet de focus vooral gelegd worden op de eerste maatregelen uit het kwintet; besparen, vasthouden, bergen en aanpassen. Afvoeren is het sluitstuk als het echt niet anders kan. TAUW heeft teruggekeken naar de projecten die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd om na te gaan of er een rode draad te ontdekken is in relatie tot het kwintet. Hieruit blijkt dat in alle projecten die we doen minstens twee van de eerste vier maatregelen uit het kwintet terugkomen.

Die constatering is positief

We maken een omslag van afvoeren naar het beter benutten van het water dat we tot onze beschikking hebben! In dit whitepaper behandelen we vier succesfactoren voor een klimaatrobuust watersysteem. 

  1. Benut synergie van opgaven in een gezamenlijke aanpak
  2. Maak je handelingsperspectief concreet en inzichtelijk
  3. Een vitaal bos is de sleutel tot een veerkrachtige waterhuishouding
  4. Maak gebruik van systeemdenken bij een klimaatrobuuste inrichting

Bekijk whitepaper