Wat is een grondstromenplan?

Onze bodem is van groot belang voor het bouwen van vastgoed, aanleg van infrastructuur, teelt van gewassen, winning van drinkwater en recreatieve en ecologische functies. Om alle belangen goed te bewaken, zijn er regels opgesteld voor grondverzet. Deze regels zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit.

Een grondstromenplan geeft de randvoorwaarden voor grondverzet zodat voldaan wordt aan deze regelgeving. Het is een soort van ‘gebruiksaanwijzing’ voor het omgaan met grond op uw locatie.

Indien de wettelijke kaders de ruimte laten om grond te verzetten zonder onderzoek, dan wordt die ruimte in het grondstromenplan benut.

Hoe ziet een grondstromenplan eruit?

Binnen de randvoorwaarden van het project en de regelgeving adviseren we over gebruik en hergebruik van grond. Hierbij houden we rekening met de ontwikkelingen op het gebied van grondverzet. Zo heeft de nieuwe regelgeving rond PFAS veel invloed op de voortgang en kosten van een project. Hierdoor sturen we nu meer op hergebruik binnen projecten om hoge onderzoeks- en verwerkingskosten te voorkomen.

Een grondstromenplan bestaat uit verschillende componenten:

  • Een weergave van de actuele bodemkwaliteit. Dit kan op basis van bestaande bodemkwaliteitskaarten of (bestaand) bodemonderzoek. Tauw heeft ervaring met het opstellen van bodemkwaliteitskaarten voor zowel gemeenten als grootschalige projectlocaties.
  • Randvoorwaarden en instructies zodat grondverzet voldoet aan de wet- en regelgeving. We beantwoorden de vragen: Wat mag wel en niet met de grond op uw locatie? Wanneer moet u wat melden? Welke maatregelen zijn nodig in het kader van Arbowetgeving?
  • Voorschriften ten aanzien van registratie van grondstromen.

Voordelen grondstromenplan

Een gedegen grondstromenplan heeft veel voordelen. U voldoet aan wet- en regelgeving, in het licht van het Besluit bodemkwaliteit en aanverwante regelgeving zoals het Tijdelijk Handelingskader PFAS. Daarnaast bespaart u kosten: door gedegen risicomanagement voorkomt u stagnatie.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

PFAS informatiepunt

Offerte aanvragen

 

 

Heeft u een vraag over een grondstromenplan?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.