PFAS in uitstoot naar lucht

Bedrijven kunnen bij het productieproces stoffen uitstoten naar de buitenlucht, dit kan diffuus of via puntbronnen. In die afgassen kunnen PFAS aanwezig zijn. Tauw toetst de uitstoot naar de buitenlucht en geeft aan waar uw bedrijf aan moet voldoen wat betreft emissie-eisen.

Vervolgens adviseert Tauw op welke wijze u deze emissie-eisen kunt halen en de uitstoot naar buitenlucht kunt reduceren. Bijvoorbeeld welke luchtbehandelingstechnieken u kunt inzetten om de uitstoot te reduceren.

PFAS in lozing op water of riool

Als er water vrijkomt bij bijvoorbeeld een productieproces, is het mogelijk dat dit water PFAS bevat. Indien u PFAS-houdend afvalwater loost, dient u dit te reduceren. Wij meten onder andere welke PFAS in het afvalwater aanwezig zijn, wat de samenstelling hiervan is en welke hoeveelheid PFAS aanwezig is.

Tauw adviseert over de hoeveelheid PFAS in water dat u mag lozen. En we kunnen hiervoor de benodigde vergunning(en) aanvragen, inclusief het uitvoeren van de benodigde onderzoeken. Het kan noodzakelijk zijn om een ABM toets of een emissie-immissie toets uit te voeren. Bij de ABM toets bepalen we de mate waarin er kans is op nadelige effecten van stoffen en mengsels op het milieu. Hieruit volgt een waterbezwaarlijkheid van de stoffen en de gewenste saneringsinspanning vanuit het bedrijf. Met de immissietoets wordt na toepassing van de saneringsinspanning het effect op het ontvangende milieu bepaald.

Bij concentraties van PFAS boven de lozingsnorm kan het zijn dat u het afvalwater niet mag lozen. Tauw bekijkt dan welk type PFAS het afvalwater bevat en hoe uw bedrijf dit kan reduceren, bijvoorbeeld welk type afvalwaterbehandeling u kunt inzetten om de lozing te reduceren.

PFAS in afvalstoffen

Heeft u een afvalstroom zoals grond- of bouwstoffen of klein chemisch afval dat u wilt afvoeren? Het is mogelijk dat een dergelijke afvalstroom PFAS bevat. Tauw maakt inzichtelijk of er PFAS in een afvalstof aanwezig is en hoe u dit kunt afvoeren. Ook adviseren we bij het inzetten van afvalstoffen in uw eigen proces, bijvoorbeeld door afvalstoffen te recyclen. 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

PFAS informatiepunt

Offerte aanvragen

 

Heeft u een vraag over het PFAS in de lucht, water of afval?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.