Vaststellen van maatregelpakket CROW 400

Verschillende aspecten bepalen in hoeverre medewerkers blootgesteld kunnen worden en welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Tauw kijkt bijvoorbeeld naar de aanwezige concentraties aan verontreinigingen en waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Met onze beoordeling van de verontreiniging en een specifiek maatregelpakket voldoet u aan de vereisten die zijn gesteld in het Arbobesluit voor het V&G plan. De adviseurs van Tauw gebruiken de CROW 400 om risico gestuurd maatregelen vast te stellen.

Opstellen V&G plan

Op het moment dat u werkt met verontreinigde grond en de waarde voor veiligheidsklasse oranje wordt overschreden, bent u verplicht om een V&G plan op te stellen. Het V&G plan kent verschillende verplichte onderwerpen. Wij helpen u met het opstellen van een V&G plan en gebruiken een scenario-aanpak voor het inventariseren en evalueren van de risico’s (RI&E). Hiermee kan u voorbereid aan de werkzaamheden beginnen, zorgen we dat uw medewerkers veilig kunnen werken en reduceert u faalkosten.

Calamiteiten

Ruikt u een opvallende geur? Of krijgt iemand tijdens werkzaamheden plotseling gezondheidsklachten? Wij komen bij u langs om samen de situatie te beoordelen en oorzaken te bepalen. Wij verrichten diverse metingen en nemen luchtmonsters. Bovendien kijken we direct welke maatregelen getroffen kunnen worden en bepalen de (blootstelling)risico’s. Zo zorgen we dat medewerkers beschermd de werkzaamheden kunnen hervatten en minimaliseren we de stagnatie. Deze gegevens worden toegevoegd aan het V&G plan om te voldoen aan de Arbowet en CROW 400. 

Veiligheidskundige begeleiding

Onze veiligheidsdeskundigen kunnen bepalen of de maatregelen juist en afdoende beschreven zijn in het V&G plan. Tauw heeft (R-DLP) geregistreerde Middelbare en Hoge Veiligheidskundigen (MVK/HVK) die u ondersteunen met het vaststellen van deze maatregelen. De veiligheidskundigen begeleiden de werkzaamheden en verzorgen de werkstartbespreking.

Startwerkbespreking

We werken voor diverse opdrachtgevers zoals aannemers, gemeenten en bedrijven. Ons startpunt is een startwerkbespreking waarbij we de mensen die daadwerkelijk de verontreiniging ingaan, informeren over de maatregelen en risico’s die er voor een project zijn. Dit overleg is altijd voordat de eerste schep de grond in gaat. We bespreken onder andere waar de verontreiniging zit, welke beschermingsmiddelen nodig zijn en hoe de luchtmetingen uitgevoerd moeten worden. Bij een startwerkbespreking geven we instructies over de veiligheid voor de mensen in het veld. Na de startwerkbespreking in de keet, doen we altijd ook een rondje werk om de maatregelen en het werk door te spreken en ter plekke samen de situatie te bekijken.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

PFAS informatiepunt

Offerte aanvragen

 

Heeft u een vraag over onze veiligheidskundige begeleiding?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.