Waarom een vergunning?

Rondom de opslag, verplaatsing en uitstoot van PFAS-houdende stoffen gelden strenge regels in Nederland. Zo mag u PFAS-houdende grond niet zomaar opslaan. Ook kunnen door uitstoot van PFAS-houdende stoffen water en lucht verontreinigd raken. Wanneer u dergelijke activiteiten wilt uitvoeren met PFAS-houdende grond of uitstoot van PFAS-houdende stoffen naar water of lucht, heeft u één of meerdere vergunningen nodig.

Soorten vergunningen voor PFAS

De belangrijkste vergunningen die voor PFAS van belang kunnen zijn, betreffen:

Omgevingsvergunning milieu
Een omgevingsvergunning milieu heeft u nodig als u PFAS-houdende stof gaat opslaan, uitstoten naar de buitenlucht of loost op het riool. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het realiseren van een brandweeroefenplaats.

Omgevingsvergunning bouw
Een omgevingsvergunning bouw is mogelijk nodig als u gaat (ver)bouwen voor uw PFAS gerelateerde activiteiten, zoals het realiseren van een opslagvoorziening.

Waterwetvergunning
U heeft een waterwetvergunning nodig als u PFAS-houdend afvalwater gaat lozen op oppervlaktewater.

Onttrekkingsvergunning en ontgrondingsvergunning
Onttrekkings- en ontgrondingsvergunningen kunnen nodig zijn als u gaat saneren, grondwater onttrekt en/of water gaat infiltreren in de bodem.

EVOA-vergunning
U heeft een EVOA-vergunning nodig wanneer u PFAS-houdende afvalstromen transporteert over de landsgrens, bijvoorbeeld om het afval in een ander land te verbranden of te storten. Tauw geeft u hierbij input door middel van een onderzoek voor het aanvragen van een EVOA-vergunning.

Welke vergunningen heeft u nodig?

Soms is het onduidelijk welke vergunning(en) u nodig heeft. Tauw helpt u bij de inventarisatie met behulp van een vergunningsscan. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke PFAS - en andere Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) - aanwezig zijn in uw bedrijf. Vervolgens bepalen we wat de potentiële milieu-impact is en ondersteunen we u hoe u deze stoffen eventueel kunt minimaliseren. Daarbij begeleiden we u bij het verkrijgen van de benodigde vergunning(en). Tauw helpt u van begin tot eind: van de inventarisatie van type stoffen en benodigde vergunningen tot aan de wijze van minimalisatie en het verkrijgen van de vergunningen(en). Hierbij gaan we samen met u in overleg met het bevoegd gezag, stellen we de vergunningsaanvraag inclusief onderzoeken op en dienen deze vervolgens in

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

PFAS informatiepunt

Offerte aanvragen

 

Heeft u een vraag over het PFAS vergunningsaanvragen

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.